Dzień modlitw o powołania dla młodych konsekrowanych w Krakowie

10 Mar 2020


Zainspirowani ostatnim Kongresem Młodych Osób Konsekrowanych, który miał miejsce w Krakowie we wrześniu 2018 roku, chcielibyśmy kontynuować tę inicjatywę organizując spotkanie pt.: „Powołani o powołania”

mające na celu wspólną modlitwę o powołania do życia radami ewangelicznymi. Do udziału w spotkaniu zapraszamy młode osoby konsekrowane. Czerpiąc z dającego życie źródła jakim jest Eucharystia będziemy się wzajemnie inspirować i motywować by być świadkami Chrystusa posłusznego, czystego i ubogiego.

Dlatego zapraszamy na sobotę 21 marca 2020 roku do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego przy ulicy Tynieckiej 39 w Krakowie na wspólną modlitwę. W planie przewidujemy wspólną Eucharystię, konferencję, adorację Najświętszego Sakramentu i uczestnictwo w Misterium Męki Pańskiej w reżyserii Marcina Kobierskiego wystawianym przez naszych alumnów i młodzież. Konferencję i homilię wygłosi ks. dr Piotr Sosnowski SDB, wikariusz warszawskiej prowincji salezjanów.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy dokonywać zgłoszenia do dnia 10 marca drogą e-mailową na adres: [email protected] lub telefonicznie na numer: 783-405-800 (kl. Piotr Leśnikowski SDB)

Dziękujemy za pozytywny odzew.

Z wyrazami szacunku i modlitwą,

Ks. Adam Paszek SDB

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Towarzystwa Salezjańskiego