Harmęże. XVIII Dni Kolbiańskie

5 Kwi 2019

Temat tegorocznego spotkania formacyjnego: „Z Niepokalaną w sercu Kościoła” nawiązuje do przeżywanego obecnie roku w Rycerstwie Niepokalanej.

Prelegentami i gośćmi będą: J. E. Ks. Bp. Roman Pindel – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, o. Mariusz Kozioł – Wikariusz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, o. Piotr Cuber, o. Grzegorz M. Bartosik, ks. Waldemar Cisło, o. Mariusz Orczykowski, Dariusz Żuk-Olszewski oraz o. Zdzisław Kijas, autor najnowszej książki o św. Maksymilianie Kolbe pt.: „Życie jako dojrzewanie świętości”.

Dni Kolbiańskie – odbywają się w Harmężach od 2001 r., a inicjatywa ich  organizacji wyszła od o. prof. dr hab. Zdzisława Kijasa OFMConv. Patronat nad spotkaniem objęli: Katedra Kolbiańska Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie oraz Ordynariusz Bielsko-Żywiecki.

Dni Kolbiańskie, inaczej niż Spotkania Liderów, są skierowane nie tylko do Rycerzy Niepokalanej, ale do wszystkich osób wierzących, którym bliska jest postać i idee św. Maksymiliana M. Kolbego. Podczas spotkania próbujemy spojrzeć na św. Maksymiliana pod różnym kontem, często porównując go z innymi ważnymi postaciami lub prezentując na tle epoki i jej problemów.

PROGRAM  XVI  DNI  KOLBIAŃSKICH:

Temat: „Z Niepokalaną w sercu Kościoła”

PIĄTEK 5 KWIETNIA

 • 17.00 Przyjazd i zakwaterowanie
 • 18.00 Msza święta – o. Piotr Cuber OFMConv, Gwardian klasztoru w Harmężach
 • 19.45 Przywitanie uczestników
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu, Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, Harmęże
 • 21.00 Apel Jasnogórski

SOBOTA 6 KWIETNIA

 • 9.30 Kościół darem Jezusa za zbawienie ludzkości, o. dr Mariusz Orczykowski OFMConv Kraków
 • 11.00 Święty Maksymilian przykładem miłości i wierności Kościołowi, dr Dariusz Żuk – Olszewski Bratysława
 • 14.00 Możliwość zwiedzenia wystawy „Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja
 • 15.30 Maryja Matką Kościoła o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv Niepokalanów
 • 17.00 Nieszpory
 • 18.00 Msza święta – J. E. ks. bp. Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • 20.00 Świadectwo działalności charytatywnej Kościoła, ks. dr hab. Waldemar Cisło Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa

NIEDZIELA 7 KWIETNIA

 • 9.00 Współodpowiedzialność wszystkich członków Kościoła za Jego misję, o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, Rzym
 • 11.00 Msza święta – o. Mariusz Kozioł OFMConv, Wikariusz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, Kraków

Zgłoszenia do 18 kwietnia 2019 r.

Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego Harmęże, ul. Franciszkańska 13, 32-600 Oświęcim, tel. 33 844 43 47 [email protected] www.kolbemission.org/pl www.harmeze.franciszkanie.pl

Za: www.franciszkanie.pl