Konferencja naukowa "Dobra doczesne w służbie charyzmatu i misji osób konsekrowanych"

23 Paź 2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Prawa Kanonicznego

Katedra Kanonicznego Prawa Karnego, Administracyjnego i Procesowego

mają zaszczyt zaprosić do udziału

w Konferencji naukowej

Dobra doczesne w służbie charyzmatu i misji osób konsekrowanych

(Economia a servizio del carisma e della missione)

Środa, 23 października 2019 r.

Aula Jana Pawła II
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

PROGRAM

9.30 Powitanie uczestników

Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego

 

Otwarcie Konferencji

J. M. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński,

Rektor UKSW

 

SESJA I

Przewodniczący

ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM, UPJPII

10.00 Chrystus ubogi – wzorem ewangelicznej rady ubóstwa dla osób konsekrowanych i instytutów życia konsekrowanego

ks. dr Rafał Kamiński CSMA, WPK UKSW

10.30 Współpraca w zakresie zarządzania majątkiem instytutu zakonnego na terenie Kościoła lokalnego

p. dr Monika Menke, Univerzita Palackého v Olomouci

11.00 Formacja w służbie ewangelicznej rady ubóstwa i zarządzania dobrami doczesnymi w instytutach życia konsekrowanego

s. Dorota Galewska MChR, Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

11.30 Dyskusja

12.00 Przerwa kawowa

 

SESJA II

Przewodniczący

s. dr hab. Bożena Szewczul prof. UKSW WNO, WPK UKSW

12.30 Transparentność, programowalność i sprawozdawczość ekonomiczna instytutów zakonnych

ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. UKSW SDB, WPK UKSW

13.00 Granice działań ekonomicznych w Kościele

ks. dr hab. Paweł Kaleta, KUL

13.30 Prawo wyznaniowe a pozyskiwanie i zbywanie dóbr doczesnych przez instytuty życia konsekrowanych i stowarzyszenia życia apostolskiego

p. dr Michał Poniatowski, WPK UKSW

14.00 Dyskusja

14.30 Komunikat z działania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

ks. Piotr Ciepłak MS

14.45 Podsumowanie obrad

ks. dr. hab. Arkadiusz Domaszk prof. UKSW SDB, WPK UKSW

 

W imieniu organizatorów

Ks. dr hab. Arkadiusz domaszk prof. UKSW,

Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła

 

Uniwersytet

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

Wydział Prawa Kanonicznego