Kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych

13 Wrz 2019

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie

zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym:

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych

Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest zdobycie gruntownej wiedzy z życia konsekrowanego, szczególnie jeśli chodzi o sytuacje nieprawidłowe w życiu osób należących do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Tematyka kursu związana będzie m.in. z: formacją do życia konsekrowanego, prawnym i bezprawnym pobytem poza domem instytutu/stowarzyszenia, przejściem pomiędzy formami życia konsekrowanego, eksklaustracją, sekularyzacją, a także wydalaniem członków z instytutów/stowarzyszeń. Kurs obejmuje 4 dni wykładowe w łącznym wymiarze 32 godzin. Będą one miały charakter teoretyczno-praktyczny. W ramach zajęć przewidziane są także ćwiczenia z danej tematyki, polegające na przygotowywaniu odpowiednich dokumentów i rozwiązywaniu kazusów.

Jednosemestralny kurs dokształcający skierowany jest do wszystkich członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, a w szczególności do tych, którzy w swoim instytucie/stowarzyszeniu zajmują się lub będą się zajmować wymienionymi procedurami. Z pewnością będzie on także przydatny dla przełożonych i formatorów. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego tekstu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, będący także praktykami z zakresu w/w procedur prawnych. Kurs trwa jeden semestr, łącznie obejmuje 32 godziny wykładowe. Zajęcia odbywają się w cztery piątki w godz. 9.00-16.00: 25 października 2019 r., 15 listopada 2019 r., 13 grudnia 2019 r. oraz 10 stycznia 2020 r., w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5.

Zapisy na kurs odbywają się od 1 lipca 2019 r. do 13 września 2019 r.. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12, email: [email protected].

Opłata za kurs wynosi 1.600,00 zł., należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW wwpk.uksw.edu.pl)
  • 1 fotografia
  • po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Wydział Prawa Kanonicznego Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.

Serdecznie zapraszamy