Kurs formacyjny kierowników duchowych

16 Lut 2019

W naszym Domu Formacji Stałej – „Manresa” organizujemy kurs formacyjny kierowników duchowych. Jest on przeznaczony dla księży i sióstr zakonnych. Pragniemy nim objąć jak najszerszą grupę osób i dlatego proponujemy comiesięczne spotkania weekendowe. Chcemy uczyć i pomagać jak być, stawać się kierownikiem duchowym.

Program kursu obejmuje tematykę teologiczną, duchową i psychologiczną kierownictwa duchowego.

W trakcie kursu proponujemy formację osobistą kierowników, na która składają się: ocena osobowości, poznanie siebie, trening interpersonalny i rekolekcje ignacjańskiej z prowadzeniem indywidualnym.

Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Podczas nich są podejmowane następujące tematy: odróżnianie problemów duchowych od osobowych, rozeznanie duchowe, rozeznawanie powołania; prowadzenie osób postępujących na drodze życia duchowego, ale także w kryzysach, uzależnieniach, z problemami seksualnymi i zaburzeniami psychicznymi. Będziemy uczyć jak słuchać innych, prowadzić rozmowy i uczyć pracy nad sobą.

Kurs zaczyna się od lutego 2019 i trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca. Początek w piątek o godzinie 17; zakończenie w sobotę o 18.

Prowadzący K. Dyrek SJ i współpracownicy oraz zaproszeni wykładowcy Szkoły Formatorów, działającej przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Rozkład zajęć:

Piątek:

17.00 – Msza św.
18.00 – Kolacja
19.00 – Wykład

Sobota:

9.00 – 10. 30 – Wykład
11.00 – 12. 30 – Wykład
15.00 – 16. 30 – Wykład
17.00 – Msza św.
18. 00 – Kolacja