Kurs: "Ochrona danych osobowych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego”

26 Paź 2019

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie

zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym:

Ochrona danych osobowych w instytutach życia konsekrowanego

i stowarzyszeniach życia apostolskiego

Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest przybliżenie istoty zmian w zakresie ochrony danych osobowych dokonanych z dniem 25 maja 2018 poprzez rozporządzanie Komisji Europejskiej RODO, nową ustawę o ochronie danych osobowych oraz Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski. Powyższe dokumenty nakładają na kościelne osoby prawne, w tym instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego konkretne obowiązki. Omówienie ich podstaw prawnych, zakresów, a także sposób ich praktycznej realizacji (w tym tworzenie dokumentów) będą przedmiotem niniejszego kursu.

Kurs skierowany jest do osób konsekrowanych z męskich i żeńskich instytutów, którzy zajmują się w praktyce przetwarzaniem  danych osobowych (przełożeni, sekretarze i sekretarki prowincji, formatorzy, dyrektorzy szkół niepublicznych, wydawnictw itp.), a także do osób współpracujących z zakonami, zgromadzeniami i stowarzyszeniami w zakresie ochrony danych. Kurs obejmuje 36 godzin wykładowych i ćwiczeniowych

Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Główne założenia Dekretu ogólnego KEP w odniesieniu do uwarunkowań zakonnych
 2. Ochrona danych osobowych w parafiach i rektoratach, kościołach zakonnych w świetle Dekretu KEP i RODO
 3. Dekret ogólny KEP w relacji do Rozporządzania Komisji Europejskiej i ustawy polskiej
 4. Kontakt powołaniowy, publikacje i materiały zakonne
 5. Stanowienie przepisów o sposobie przetwarzania danych osobowych w prawie własnym instytutu
 6. Zastosowanie nowych przepisów w kuriach generalnych i prowincjalnych
 7. Tworzenie archiwum tajnego w świetle wymogów Dekretu KEP i RODO
 8. Postępowanie z dokumentacją z okresu formacji oraz z danymi wrażliwymi profesa oraz osób które opuściły instytut (procesy, postępowania dyscyplinarne, etc.)
 9. Ochrona danych osobowych w instytucjach prowadzonych przez zakony (szkoły, szpitale, akcje wakacyjne, etc.)
 10. Kwestie prawne przy zatrudnianiu pracowników i angażowaniu wolontariuszy
 11. Ochrona zbiorów danych darczyńców, członków bractw, stowarzyszeń itp.
 12. Aktualne wymagania dotyczące ochrony danych w cyber-przestrzeni
 13. Rola i zadania zakonnego inspektora ochrony danych

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, Kościelny Inspektor Ochrony Danych, prawnicy świeccy i praktycy z zakresu w/w tematyki. Kurs trwa jeden semestr, łącznie obejmuje 36 godzin zajęć, zrealizowanych podczas 6 spotkań sobotnich w godzinach 9.45-17.30, począwszy od października br. w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Terminy zajęć: 26.10.2019, 09.11.2019, 30.11.2019, 14.12.2019, 11.01.2020, 25.01.2020 roku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają świadectwa ukończenia kursu.

Zapisy na kurs odbywają się od  03.07.2019 roku do 13.10 2019 roku.  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12, email: [email protected].

Opłata za kurs wynosi 2000 zł, należy ją uiścić jednorazowo na podany przez dziekanat indywidualny numer konta bankowego.

Serdecznie zapraszamy