Międzynarodowa Konferencja Naukowa PILGRIM w Lublinie

31 Maj 2019

Zapowiada się ciekawa Międzynarodowa Konferencja naukowa: Integralny rozwój osoby i ochrona dzieła stworzenia – teoria i praktyka międzynarodowej sieci pedagogicznej Pilgrim.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa PILGRIM odbędzie się 31 maja 2019 roku (KUL Lublin, Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

Rozpocznie się Mszą św. dziękczynną za dzieło stworzenia o godz. 9.00 w kościele akademickim KUL. Po Eucharystii nastąpi otwarcie sympozjum przez ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych. 

Na konferencji naukowej zostaną podjęte m.in. takie tematy jak: koncepcja zrównoważonego rozwoju a godność i rola osoby, kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży jako zadanie duszpastersko-katechetyczne, ochrona dzieła stworzenia, czy też misja i projekty Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM.

Patronat honorowy nad konferencją: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty.

Szczegółowy plan można znaleźć na stronie: www.katechetyka.eu

źródło: ks. dr hab. Andrzej Kiciński; www.katechetyka.eu