Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Jasnogórska Matka Kościoła”

25 Lut 2020

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Jasnogórska Matka Kościoła” odbędzie się w dniach 24-25 lutego na Jasnej Górze.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jasnogórski Instytut Maryjny i Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Obrady w Sali Różańcowej otworzyć ma o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Słowo powitania skierują: o. Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego oraz prof. Andrzej Napiórkowski, wykładowca UP JP II.

Szereg prelekcji wygłoszą uczeni z Polski (z Krakowa, Warszawy, Lublina, Częstochowy), a także z Austrii i Watykanu. Podczas sympozjum nie zabraknie czasu na duchowy odpoczynek. Pierwszego dnia Mszy św. o godz. 17.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczyć będzie o. Arnold Chrapkowski; drugiego dnia Eucharystia dla uczestników sympozjum odprawiona zostanie o godz. 7.30.

PROGRAM

poniedziałek, 24 lutego
9.00–9.15 Otwarcie obrad – o. dr Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów; powitanie – o. dr Mariusz Tabulski OSPPE, dyrektor Instytutu Maryjnego; teologiczne wprowadzenie – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II
9.15–9.30 Żydowskie korzenie Maryi z Nazaretu, ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, PWT Wrocław
9.30–9.45 Maryja w Kościele apostolskim w świetle pism Łukaszowych, prof. dr hab. Krzysztof Mielcarek, KUL Lublin
9.45–10.00 Ojcowie greccy o macierzyństwie NMP, ks. prof. dr hab. Piotr Szczur, KUL Lublin
10.00–10.15 Maryjne palladium w sztuce średniowiecznej, dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UP JP II Kraków
10.15–10.30 Monastyczna XI- i XII-wieczna mariologia wyzwaniem dla Kościoła hierarchów, opat dr Marek P. Chojnacki OCist., UP JP II Kraków
10.30–10.45 Matka Chrystusa w teologii ewangelicko-reformowanej, prof. dr hab. Rafał Leszczyński, ChAT Warszawa
10.45–11.15 Przerwa
11.15–11.30 Maryjna posługa paulinów jasnogórskich w okresie kontrreformacji, dr Grzegorz Prus, Rektor WSD Zakonu Paulinów, Kraków
11.30–11.45 Maryjność starożytnych Kościołów Wschodu, ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, Uniwersytet Jagielloński
11.45–12.00 Istotne cechy mariologii prawosławnej, prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL Lublin
12.00–12.15 Wielka Nowenna i posoborowa odnowa Kościoła, ks. dr Józef Morawa, Rektor Seminarium +35, Kraków
12.15–12.30 Mariologia między mitologią a teologią, ks. dr hab. Damian Wąsek, UP JP II Kraków
12.30–13.30 Dyskusja
17.00 – Msza św., Kaplica Cudownego Obrazu, o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów
18.15 – Wieczór teologów – Instytut Maryjny (Dom Pątnika)

wtorek, 25 lutego
7.30 – Msza św., Kaplica Cudownego Obrazu
9.00–9.15 Der aktuelle Stand der Mariologie im deutschsprachigen Raum, ks. prof. dr hab. Michael Stickelbroeck, St. Pölten, Austria
9.15–9.30 Maryjność wobec tajemnicy odkupienia, ks. prof. dr hab. Jacek Kempa, UŚ Katowice
9.30–9.45 Błogosławiona, któraś uwierzyła… Wiara życia i wiara wiedzy, dr hab. Stanisław Kozakiewicz OSPPE, WSD Zakonu Paulinów
9.45–10.00 Wie soll man heute Maria ehren?, msgr dr Michael Kahle, Congregazione Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, Vaticano
10.00–10.15 Rozumienie Kościoła a sytuacja mariologii, prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II Kraków
10.15–10.45 Przerwa
10.45–11.00 Macierzyństwo Maryi w literaturze polskiej, prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, UH-P Częstochowa
11.00–11.15 Naśladowanie Maryi w piśmiennictwie kard. S. Wyszyńskiego, dr Mariusz Tabulski OSPPE, Jasna Góra
11.15–11.30 Maryjna duchowość H. U. von Balthasara, ks. dr Paweł Pielka, UP JP II Kraków
11.30–11.45 Wizerunki maryjne w epoce elektronicznej: transformacje i reinterpretacje, ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. USz Szczecin
11.45–12.00 Tematyka jasnogórska na ekranie. Studium teologiczno-filmoznawcze, dr Michał Legan OSPPE, UP JP II Kraków
12.00–12.15 Maryjność motywem konwersji A. von Speyr, mgr lic. Magdalena Żyła, UP JP II Kraków
12.15-13.00 Dyskusja. Podsumowanie, opat dr Marek P. Chojnacki OCist., UP JP II Kraków

Za: www.jasnagora.com