OSTATNIE DNIE REKRUTACJI NA PODYPLOMOWE STUDIA FORMACJI BIBLIJNEJ NA UKSW I SZKOŁA JĘZYKÓW BIBLIJNYCH „LINGUA SACRA”

30 Wrz 2020

Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej na UKSW to dwuletni program (4 semestry), dzięki któremu na nowo odkryjesz i poznasz Biblię. Jest to oferta studiów zaocznych kierowana do osób z wykształceniem wyższym. Zajęcia prowadzone będą tylko w soboty. Po ukończeniu dwóch lat studiów, każdy ze studentów otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych UKSW w Warszawie w zakresie Formacji Biblijnej.

Celem Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej jest zarówno przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. W tym celu, w toku studiów uczestnicy otrzymają podstawowe wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz o wpływie kulturowym samej Biblii; jak również propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina, przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa oraz propagowanie katechezy biblijnej.

Program studiów na najbliższy rok:

Teologia Pisma Świętego – Pięcioksiąg – Prorocy – Księgi historyczne Starego Testamentu – Geografia i kultura starożytnego – Bliskiego Wschodu – Historia Biblii – Duchowość biblijna – Biblia i cyfryzacja.

W kolejnym roku:

Corpus Paulinum – Tło kulturowe Biblii Greckiej – Metody pracy duszpasterskiej z Biblią – Dzieje Apostolskie – Listy katolickie – Pisma Janowe – Psalmy i literatura mądrościowa – Ewangelie – Biblia w wychowaniu – Biblia w kulturze zachodniej i kulturach świata.

 

Więcej informacji: http://psfb.uksw.edu.pl oraz https://teologia.uksw.edu.pl/node/1545

Rekrutacja: https://www.podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WT-P-FW-FB&kategoria=

Kontakt: Wydział Teologiczny UKSW pok. 48 (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa)

Tel. 22/56188 75, [email protected], [email protected].

***

Kursy języka greckiego i hebrajskiego

Równolegle z Podyplomowymi Studiami Formacji Biblijnej, przy Bractwie Słowa Bożego rusza kolejny rok Ogniska Samokształceniowego Języków Biblijnych „Lingua Sacra”. Kursy językowe są dodatkową ofertą dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie języka biblijnego – greckiego i hebrajskiego. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej lektury Pisma Świętego w językach oryginalnych.

W skrócie:

– przygotowanie obejmuje cotygodniowe, sobotnie zajęcia pod okiem biblisty przez 4 semestry akademickie (łącznie 120 godz. zajęć z każdego z języka),

– istnieje możliwość nauki wybranego języka lub obydwu – zajęcia nie kolidują,

– zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach, dających doskonałe możliwości nauki,

– zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji Rodzin Adopcyjnych przy ul. Płatniczej 83 w Warszawie oraz online.

Mieszkasz daleko od Warszawy? To nie problem! W związku z pandemią COVID-19 od drugiego semestru roku akademickiego 2019-2020 kursy prowadzone są również online – za pośrednictwem wideokonferencji (planujemy również udostępnianie nagrań zajęć w formie plików wideo i audio).

I choć mamy nadzieję wrócić na ul. Płatniczą już od pierwszych zajęć roku akademickiego 2020-2021, to kursy pozostaną również prowadzone jednocześnie jako wideokonferencja dla tych, którzy nie zawsze będą mogli dojeżdżać do Warszawy.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń! Szczegółowych informacji udzieli dr Mateusz Krawczyk.

Więcej informacji: http://bractwoslowa.pl/dzialania/lingua-sacra/.

 

Kontakt: Bractwo Słowa Bożego (ul. Zamieniecka 21, 04-158 Warszawa)

Tel. 0048 662 059 248, [email protected].