PRZEWORSK: Maryjne sympozjum przed koronacją

25 Maj 2019

25 maja w Przeworsku odbędzie się sympozjum naukowe przygotowujące do uroczystej koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Organizatorami wydarzenia są: Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Miasto Przeworsk, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku i Akcja Katolicka pw. Świętej Barbary w Przeworsku. Podczas sympozjum zostaną zaprezentowane referaty dotyczące dziejów i współczesności kultu Przeworskiej Madonny.

Bernardyni przeworscy od początku XVII w. otaczają czcią Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia, umieszczony w świątyni przez jednego z zakonnych kaznodziejów. W okresie staropolskim zasłynął on licznymi łaskami, a miejscowa świątynia stała się ważnym ośrodkiem kultu maryjnego. Szczególne zasługi dla rozwoju czci Madonny Przeworskiej położyli gwardianie: o. Felicjan Fierek, o. Franciszek Woźny i o. Tadeusz Ukleja. Od 1962 r. obraz znajduje się w głównym ołtarzu zakonnej świątyni. Kościół Ojców Bernardynów jest najważniejszym ośrodkiem kultu maryjnego w regionie przeworskim.

Obraz Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia zostanie ukoronowany 8 września br. przez metropolitę przemyskiego abpa Adama Szala. Będzie to już ósmy wizerunek zwieńczony uroczyście diademami w kościołach bernardyńskich.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizatorzy kierują swe zaproszenie do wszystkich miłośników historii i czcicieli Matki Bożej. Więcej informacji o sympozjum można uzyskać pod numerem telefonu: 570 571 007.

Program sympozjum

9.00 Kościół pw. Św. Barbary (OO. Bernardynów) w Przeworsku (ul. Bernardyńska 22):

Msza Święta pod przewodnictwem O. Gwidona Hensela OFM, Wikariusza Prowincji, transmitowana przez Archidiecezjalne Radio FARA

10.30 Miejski Ośrodek Kultury (ul. Jagiellońska 10a):

Powitanie zebranych w Miejskim Ośrodku Kultury przez Gwardiana Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku o. Izajasza Styczyńskiego OFM i Burmistrza Miasta Przeworska dra Leszka Kisiela

10.40 Sesja I:

Teologia koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny

ks. dr hab. Wacław Siwak (Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu)

Maryja w życiu i działalności Bernardynów na przestrzeni wieków

o. mgr Ezechiel Lasota OFM (Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku)

Ikonografia obrazu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia

o. dr Efrem Obruśnik OFM (Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w Leżajsku)

Przerwa

11.50 Sesja II:

Kult maryjny w środowisku Bernardynów przeworskich w XVII-XVIII w.

o. dr Aleksander Sitnik OFM (Wyższe Seminarium Duchowne w Kalwarii Zebrzydowskiej)

Kult Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku w latach 1772-1939

mgr Szymon Wilk (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Kult Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku w latach 1939-2018

mgr Małgorzata Wołoszyn (Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku)

Przerwa

13.00 Sesja III:

Treści maryjne w kazaniach o. Jana Duklana Michnara OFM

o. mgr lic. Egidiusz Włodarczyk OFM (Klasztor OO. Bernardynów w Warszawie)

Łaskawość Matki Bożej Pocieszenia czczonej w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku

o. mgr Erwin Ceklarz (Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku)

Geograficzny zasięg kultu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia – wybrane aspekty

dr Leszek Kisiel (Przeworsk)

Dyskusja