Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu dla kapłanów (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach)

18 Lis 2019

Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga. Kapłani, dopomóżcie mi w tym – pisała Siostra Faustyna – używajcie najsilniejszych wyrazów o Jego miłosierdziu, bo wszystko jest bardzo słabym wyrazem wobec tego, jakim jest miłosiernym”. W czasie rekolekcji kapłani na pogłębionej modlitwie Słowem Bożym, korzystając także z duchowego doświadczenia Siostry Faustyny będą zaproszeni do odkrywania na nowo swojej tożsamości bycia szczególnymi świadkami Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje odbywają się w pełnym milczeniu.

Prowadzący: ks. Stanisław Witkowski MS

Kapłani – świadkowie miłosierdzia

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
18–22 listopada 2019

 • Rekolekcje odbywają się na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach z zakwaterowaniem w Domu św. Siostry Faustyny prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Siostry Faustyny 3.
 • Rekolekcje przeżywane są w pełnym milczeniu, by umożliwić uczestnikom osobiste spotkanie z Jezusem Miłosiernym podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na modlitwie Słowem Bożym i przy refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.
  Uczestnicy mogą także skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy z kierownikiem duchowym. 
 • Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek (18 XI) o godz.15.00, a kończą w piątek  (22 XI) obiadem.
  Pełne milczenie zachowujemy od poniedziałku wieczorem do piątku rano.
  W tym czasie nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 • Prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte, „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny oraz notatnik. 
 • Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza dostępnego na www.faustinum.pl oraz
  w sekretariacie Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w Krakowie przy ul. Siostry Faustyny 3,
  w dniach od poniedziałku do soboty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00
  (numer telefonu: 12 269 48 55; 509 655 184).
 • Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • W przypadku, gdyby zaszła konieczność rezygnacji z udziału w rekolekcjach, bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym sekretariatu, aby z wolnego miejsca mogły skorzystać inne osoby. 

PROGRAM REKOLEKCJI – Program

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji: www.faustinum.pl