Rzym: sympozjum na temat prawa własnego zakonu

21 Mar 2019

Prokuratura generalna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zorganizowała sympozjum na temat prawa własnego Zakonu, jako pokłosie rewizji konstytucji zakonnych dokonanych podczas ostatniej kapituły generalnej nadzwyczajnej oraz w ramach przygotowań do najbliższej kapituły generalnej zwyczajnej, podczas której będzie dokonana rewizja statutów generalnych.

Spotkanie odbędzie się w dniach 21-23 marca 2019 r. w międzynarodowym kolegium OFMConv „Seraphicum” w Rzymie.

Sympozjum, otwarte wyłącznie dla franciszkanów OFMConv, ma na celu pobudzenie refleksji prawniczej nad wieloma zagadnieniami naszego życia braterskiego i kościelnego, a wśród nich wykonywanie posługi władzy przełożonych i kapituł oraz autonomii poszczególnych jurysdykcji, odejścia z zakonu i przejścia do diecezji.

Pragnienie jest takie, by zachęcić wszystkich braci w zakonie, w szczególności zaś przełożonych, do zapobiegania pewnym problemom i do ich rozwiązywania, gdy tylko się pojawią.

Metodologia spotkania będzie bardzo prosta, tak aby umożliwić wszystkim, także mniej przygotowanym w sensie prawnym, zrozumienie i aktywne współuczestnictwo w sympozjum.

Prelegenci, wszyscy z naszego zakonu i z dykasterii watykańskich będą pomagać w wejściu w tematykę i w rozważane perspektywy w sposób bardzo doświadczalny.

Życzmy sobie, by to sympozjum dało początek do systematycznej refleksji prawnej w zakonie, z okresowymi spotkaniami, i pozwoliło na stawiania czoła kolejnym, jawiących się jako najważniejsze, problemom.

Fr. Maurizio DI PAOLO OFMConv, prokurator generalny

Za: www.ofmconv.net