Sympozjum "Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia"

25 Maj 2019

Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku hiszpański dramatopisarz Lope de Vega napisał: „Gdybym był królem, zakładałbym katedry, żeby nauczać milczenia”. W świecie, który wolność słowa postrzega jako wartość nadrzędną milczenie staje się sztuką, która wymaga ponownego odkrycia.

Podczas zbliżającego się sympozjum, które odbędzie się 25 maja 2019 r. (sobota) w sali konferencyjnej hotelu Domus Mater w Krakowie (ul. Saska 2c) chcemy wspólnie odkrywać sens milczenia.

Do udziału w sympozjum zaprosiliśmy następujących gości:

ks. dr Krzysztof Napora SCJ (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Milczenie Boga w Piśmie Świętym

ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)
Teologia między słowem i milczeniem

ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW (Warszawa)
Milczenie w życiu duchowym człowieka w hałasie ponowoczesności

ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński (UPJPII w Krakowie)
Słuchanie – niezbędny czynnik ewangelizacji

ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL (Lublin)
Milczenie i słowo w dialogu ekumenicznym

ks. dr Zdzisław Klafka CSsR (WSKSiM w Toruniu)
Milczenie nie zawsze jest złotem. Granice milczenia

Szczegółowy program konferencji znajduje się na plakacie (pobierz plakat)

Zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji prosimy o kontakt.
Zgłoszenia przyjmuje:

ks. Łukasz Ogórek SCJ
[email protected]
(48) 12 271 15 24

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!