Szkoła Zakrystianów

1 Wrz 2019

Od kilku lat Ośrodek Formacji Liturgicznej  św. Jana Chrzciciela w Zawichoście, który powstał z inicjatywy Ks. Bpa Wacława Świerzawskiego, prowadzi zajęcia dla zakrystianów (także osób posługujących w kościele, asystentów, florystów).

W tym roku zajęcia odbędą się od 1-6 września 2019 roku. Szkoła Zakrystianów ma na celu pomoc w formacji teologicznej i duchowej zakrystianek i zakrystianów. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach praktycznych i warsztatach układania kwiatów.

Szkoła objęta jest patronatem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza i Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a uczestnictwo zostaje potwierdzone zaświadczeniem.

Więcej informacji dostępnych jest w broszurze: Szkoła Zakrystianów (PDF)