W WSKSiM w Toruniu ruszają Studia podyplomowe "Mediacje pojednawcze w rodzinie"

11 Kwi 2019

Studia podyplomowe Mediacje pojednawcze w rodzinie to jedyne w Polsce studia w zakresie mediacji skoncentrowanych na rozwiązywanie konfliktów rodzinnych i małżeńskich.

Celem studiów jest:

* dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii konfliktu, psychologii emocji i kryzysu psychologicznego; z zakresu prawnych, pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów (ADR), niezbędnej osobom zawodowo zaangażowanym w ich rozwiązywanie;

* ukształtowanie praktycznych umiejętności stosowanie pozasądowych instrumentów rozwiązywania sporów, głównie mediacji i koncyliacji;

* zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami anatomii i dynamiki konfliktu w relacjach interpersonalnych (między osobami, wewnątrz organizacji, pomiędzy społecznościami); sposobami pracy z emocjami oraz z osobami przeżywającymi kryzys psychologiczny;

Studia przygotowują absolwentów do:

* samodzielnego prowadzenia mediacji zlecanych przez sąd, w szczególności mediacji małżeńskich i rodzinnych,

* diagnozowania sytuacji emocjonalnej osoby oraz udzielania pomocy w rozwiązaniu sytuacji trudnej, w jakiej osoba się znalazła w związku z konfliktem interpersonalnym;

* prowadzenia mediacji na podstawie umowy zawieranej ze stronami konfliktu.

Więcej informacji na stronie Uczelni: wsksim.edu.pl/mediacje