700 lat franciszkanów w Lewoczy na Słowacji

W niedzielę, 12 października na Słowacji franciszkanie obchodzili 700. rocznicę obecności zakonu franciszkanów (minorytów – pod tą nazwą znany jest zakon na Słowacji – przyp. red.) w Lewoczy. Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył generał zakonu o. Marco Tasca, z Rzymu.

Przełożony zakonu podziękował braciom ze Słowacji za służbę Ewangelii obecnie i w minionych wiekach, za pracę duszpasterską i za świadectwo życia. Przy grobowcu klasztornym modlił się za tych, którzy już odeszli z tego świata, a swoim życiem i działalnością pisali tradycję zakonu na tych ziemiach.

"Nasi bracia wiedzieli, co jest najważniejsze w życiu. Wiedzieli, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi" – mówił w homilii o. Tasca.

Za życie i pracę braci wysławiał Boga również przełożony słowackiej kustodii. "Bądź pochwalony Panie za wszystkich braci, którzy pracowali i pracują w tym mieście na chwałę Bożą i dla dobra ludzi" – modlił się o. Lucjan Maria Bogucki.

Podczas uroczystości poświęcona została kaplica wieczystej adoracji oraz krzyż "San Damiano", który w przyszłym roku, w 800-lecie ustnego zatwierdzenia reguły franciszkańskiej będzie peregrynował po klasztorach na Słowacji.

Z okazji jubileuszu Słowackie Muzeum Narodowe – Spišske Muzeum w Lewoczy wraz z zakonnikami przygotowało wystawę o historii franciszkanów w tym mieście. Do końca listopada można tam zobaczyć wybrane rękopisy klasztorne, monstrancję, kielich, zdjęcia i opis dziejów dwóch kościołów i klasztorów.

Dwóch klasztorów – ponieważ pierwszy, gotycki kompleks klasztorny z XIV w. bracia stracili w czasach reformacji i już go nie odzyskali. Drugi – Ducha Świętego, przy którym obecnie pracują powstał w XVII w.

Dla podkreślenia równoważnej roli obydwu miejsc w historii franciszkanów w Lewoczy w minioną niedzielę bracia wzięli udział najpierw w nieszporach w jednej, a później we mszy świętej w drugiej świątyni. Z kolei dla podkreślenia ciągłości tej historii bracia uroczyście przeszli z jednego do drugiego kościoła. W procesji nieśli figurę założyciela zakonu – św. Franciszka.

W tej chwili w Lewoczy pracuje trzech zakonników – dwóch kapłanów i jeden brat zakonny. Do ich stałych obowiązków należy sprawowanie sakramentów, głoszenie słowa Bożego, nauczanie w szkole, posługa duszpasterska w szpitalu i animacja grup działających przy klasztorze: Rycerstwa Niepokalanej, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, kręgów rodzinnych, grupy młodzieżowej i innych. Jeden z braci prowadzi również ćwiczenia duchowe w filii Uniwersytetu Katolickiego w tym mieście.

Franciszkanie na terenach dzisiejszej Słowacji pojawili się jeszcze za życia św. Franciszka, w roku 1224. Do 1918 roku, franciszkanie ze Słowacji, należeli do węgierskiej Prowincji św. Elżbiety. Po powstaniu Czechosłowacji powstała nowa prowincja.

Działalność franciszkanów w Czechosłowacji przerwało internowanie zakonników w kwietniu 1950 roku. Dopiero po "aksamitnej rewolucji" w 1989 roku powoli zaczęła się odnowa życia zakonnego.

Od 1993 roku obecność franciszkanów na Słowacji podtrzymywana jest dzięki personalnej pomocy prowincji krakowskiej, co zaowocowało odrodzeniem się zakonu. W styczniu 2003 roku powstała nowa jurysdykcja zakonu, zwana kustodią. Obecnie na Słowacji pracuje blisko dwudziestu franciszkanów, tradycyjnie zwanych minorytami. Ich klasztory znajdują się w czterech miejscowościach, w Bratysławie, Brehowie, Lewoczy i Spišskym Štvrtku.

za: www.franciszkanie.pl