• Częstochowa 1996
  "Refleksja nad Adhortacją Apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II Vita Consecrata"
 • Częstochowa 2000
  "Rozpoznać czas nawiedzenia"
 • Częstochowa 2003
  "ROZPOCZĄĆ NA NOWO OD CHRYSTUSA – Odnowione zaangażowanie osób konsekrowanych w Polsce w trzecim Tysiącleciu"
 • Częstochowa 2006
  "Życie konsekrowane w 40-lecie Perfectae Caritatis"
 • Częstochowa 2009
  "Tożsamość życia konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych w Polsce"
 • Kraków - Łagiewniki 2012
  "Doświadczenie wiary osób konsekrowanych a nowa ewangelizacja"