Inauguracja roku akademickiego u pallotynów

22 października br., w 101 roku obecności księży pallotynów na ziemiach polskich, w Ołtarzewie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009.

Pallotyńskie Seminarium istnieje od 1927 r. – to właśnie w tym roku ks. Alojzy Majewski zakupił w podwarszawskim Ołtarzewie budynek byłej Szkoły Rolniczej, w której niegdyś wykładał Stanisław Wojciechowski – późniejszy drugi w historii prezydent Rzeczpospolitej. Szybki rozwój Stowarzyszenia w Polsce wymusił ciągłą rozbudowę gmachu Seminarium. Utrudnieniem był czas II wojny światowej – okrutna nawała hitlerowska zatrzymała rozwój.

Również okres komunizmu był nie łatwym czasem dla Seminarium w Ołtarzewie. Wielokrotnie grożono jego zamknięciem z powodu nieugiętej wobec reżimu postawy władz Seminarium.

Od 2004 r. WSD w Ołtarzewie jest w całości afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rok akademicki rozpoczęło w nim 68 alumnów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego obydwu prowincji (z czego 10 z pierwszego roku) oraz 4 kleryków ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa i 2 alumnów Zgromadzenia Misji Afrykańskich.

Kadra dydaktyczna liczy obecnie 42 wykładowców w tym 4 profesorów tytularnych, 5 doktorów habilitowanych, 25 doktorów oraz 8 magistrów. Wśród kadry są 4 osoby świeckie, 1 siostra zakonna (pallotynka), 1 ksiądz z diecezji warszawsko-praskiej, większość wykładowców zaś jest członkami Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Uroczystej mszy św. przewodniczył dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, odpowiedzialny za seminaria afiliowane – ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński. Immatrykulacji alumnów pierwszego roku dokonał ks. Franciszek Mickiewicz SAC, prefekt studiów. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Krzysztof Marcyński SAC, kierownik Zakład Teorii Komunikacji Społecznej i Religijnej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW oraz wykładowca WSD w Ołtarzewie.

W wykładzie pt. "Komercja i religia: symbolika chrześcijańska w reklamie" ksiądz doktor podkreślił, że żyjemy dzisiaj na informacyjnej autostradzie – information superhighway, w której coraz częściej możemy spotkać wykorzystywanie symboli religijnych w reklamie. Wśród motywów tej tendencji prelegent wymienił tęsknotę za wyższymi wartościami, budowanie pozytywnych skojarzeń z produktem, spełnianie tęsknoty za doświadczeniem sacrum oraz chęć wywołania skandalu.

W inauguracji udział wzięli także liczni goście, których na początku przywitał rektor Seminarium Jego Magnificencja ks. dr Tomasz Skibiński SAC. Wśród przybyłych byli rektorzy warszawskich i podwarszawskich uczelni teologicznych, przedstawiciele władz samorządowych oraz księża pallotyni na czele z księżmi prowincjałami – ks. Józefem Lasakiem SAC z Prowincji warszawskiej oraz ks. Kazimierzem Czulakiem SAC z Prowincji poznańskiej.

Warto wspomnieć, iż absolwentami pallotyńskiego Seminarium jest wielu wybitnych księży m.in. bł. Józef Jankowski SAC oraz bł. Józef Stanek SAC, a także 4 biskupów – bp Władysław Jędruszuk – pierwszy biskup diecezji drohiczyńskiej, bp Jan Kulik – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, bp Alojzy Orszulik SAC – biskup senior łowicki oraz abp Henry Hoser SAC – biskup diecezjalny warszawsko-praskiej.

Grzegorz Kurp SAC