Katolicy odzyskują kościół w Dniepropietrowsku

090815g.jpg Po 18 latach starań katolikom w Dniepropietrowsku na Ukrainie zwrócono kościół św. Józefa. Jak poinformował wikariusz generalny diecezji charkowsko-zaporoskiej, ks. Jan Sobiło, ostateczną decyzję w tej sprawie podjął 10 sierpnia sąd apelacyjny w tym mieście. Tym samym rzymskokatolicka parafia św. Józefa w Dniepropietrowsku jest znowu pełnoprawnym właścicielem świątyni będącej przedmiotem wieloletniego sporu. Wierni mogą tam już się modlić i rozpoczynać prace remontowe. Parafii w Dniepropietrowsku posługują Bracia Mniejsi Kapucyni z Wiceprowincji Ukrainy i Rosji.

Kościół w Dniepropietrowsku zbudowali tamtejsi katolicy ponad 130 lat
temu. Budynek zarekwirowany w czasach sowieckich na rzecz państwa był
następnie bezskutecznie rewindykowany u władz ukraińskich przez
miejscową parafię. Konflikt nasilił się w 1998 r., gdy całą działkę
sprzedano amerykańskiej firmie Dugsbery Inc związanej z jednym z
ukraińskich oligarchów.
 
Umowa została dokonana nielegalnie, jednak
przez dłuższy czas próbowano na tym terenie kontynuować inwestycje
budowlane, poczynając od wyburzenia kościoła. Spotkało się to z
protestami wiernych, których starano się zastraszyć przy
niejednoznacznej postawie władz miejskich. Jednak kolejne wyroki sądu
oraz nacisk opinii publicznej ostatecznie przychyliły szalę na stronę
katolików.