Konsekracja czasowa braci pallotynów

Od 22 do 26 września br. w Ząbkowicach Śląskich rekolekcje przed odnowieniem konsekracji czasowej rozpoczęli bracia junioryści. Rekolekcje przebiegały pod hasłem "Wybór dokonany na nowo – Miłość ożywiona", prowadził je rektor Wspólnoty Szczecińskiej – ks. Marek Borowski SAC.

Plan tych rekolekcji był dla nas bardzo szczególny, ponieważ można było się zatopić głębiej w modlitwę i rozmyślanie, medytować nad stanem powołania braterskiego w Stowarzyszeniu. Był czas na osobistą refleksję nad tym, czego pragnie Bóg ode mnie jako brata-pallotyna. Bardzo mocna była Konferencja pt. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Czy ja staram się naśladować swego Mistrza w Jego życiu bycia pokornym, czystym, ubogim, posłusznym. Każdy z nas miał czas na rozmowę indywidualną z samym Bogiem podczas codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pragnę dodać, że całość rekolekcji przebiegała w milczeniu.

W sobotę, 27 września, o godzinie 7.30 mieliśmy Jutrznię (jak codziennie), po niej śniadanie, kawa i spotkanie z kierownikiem junioratu braci – ks. Waldemarem Pawlikiem SAC. Ponowienie aktu konsekracji mieliśmy na mszy św. o godz. 10.30, której przewodniczył wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla – ks. Czesław Parzyszek SAC.

Homilię wygłosił ks. Lesław Gwarek SAC – wiceprowincjał prowincji Zwiastowania Pańskiego. W homilii ks. Lesław przypomniał, że akt konsekracji ma podwójny wymiar – wyłączenie i poświęcenie. Wyłączenie się z życia w świecie i tego co nas otacza, a poświęcenie się Bogu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi. W uroczystości ponowienia profesji wzięli udział księża ze wspólnoty miejscowej i księża goście. Śpiew podczas uroczystej mszy św. wykonali nowicjusze.

Konsekrację ponowiło pięciu braci z prowincji Chrystusa Króla i dwóch z prowincji Zwiastowania Pańskiego. W imieniu własnym, jak i współbraci, proszę o modlitwę za nas, abyśmy jak najlepiej wykonywali posługę w naszym Stowarzyszeniu.

Br. Mikołaj Ciach / www.pallotyni.pl