Niedziela Misyjna wezwaniem do zaangażowania misyjnego

Konferencja prasowa prezentująca orędzie Benedykta XVI na 82. Światowy Dzień Misyjny oraz obchody Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego w Polsce odbędzie się we wtorek 14 października o godz. 11.00 w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

W dniu inauguracji pontyfikatu Jan Paweł II wypowiedział słowa, które brzmią echem do dzisiaj: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju”. Chwilę potem dodał: „Właśnie dzisiaj cały Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny, czyli modli się, rozważa, działa, aby Chrystusowe słowa życia dotarły do wszystkich ludzi i zostały przez nich przyjęte jako orędzie nadziei, zbawienia, ogólnego wyzwolenia”. Warto przypomnieć te słowa w kontekście obchodzonej niebawem 30 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a także zbliżającej się Niedzieli Misyjnej i obchodzonego w Polsce Tygodnia Misyjnego.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce (PDM) i Biuro Prasowe KEP serdecznie zapraszają na konferencję prasową przed 82. Światowym Dniem Misyjnym, przypadającym w niedzielę 19 października. Odbędzie się ona w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski we wtorek 14 października o godz. 11.00.

Ks. Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce zaprezentuje orędzie Benedykta XVI na Niedzielę Misyjną. Obchody Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego w Polsce omówi ks. Eugeniusz Szyszka z PDM.

W tym roku do materiałów liturgicznych opracowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne dołączona jest płyta z filmem „Książę Kościoła” o kard. Adamie Kozłowieckim. Podczas konferencji prasowej reżyser filmu, Paweł Zarzycki, przypomni postać metropolity Lusaki w Zambii oraz długoletniego dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w tym kraju.

Swoim świadectwem podzieli się o. Sylwan z Tanzanii.

Światowy Dzień Misyjny obchodzony jest od 1926 r., kiedy papież Pius XI na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary ogłosił „Dzień Modlitwy i upowszechnienia idei misyjnej”.

Biuro Prasowe KEP