O. Raniero Cantalamessa w Lublinie

W związku z trwającym w Rzymie Synodzie Biskupów poświęconemu Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła, Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizował międzynarodowe sympozjum biblijne „Nie samym chlebem żyje człowiek (Pwt 8,3). Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

Sympozjum rozpoczęło się 23 października i potrwa do soboty w Lublinie.

To międzynarodowe spotkanie stawia sobie za cel przeprowadzenie refleksji nad złożoną problematyką obecności Słowa Bożego w historii zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Pogłębiona refleksja nad tekstami biblijnymi prowadzi do lepszego rozumienia obecności Boga poprzez Jego Słowo w życiu człowieka współczesnego – wyjaśnia ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB, były dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Obrady rozpoczął wykład br. Raniero Cantalamessy OFMCap pt. „Jezus zaczął głosić – Słowo Boże w życiu Chrystusa i w misji Kościoła”. Wygłosi on także wykład w dniu kolejnym. Br. Raniero, z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, od roku 1980 jest Kaznodzieją Domu Papieskiego. Głosi kazania adwentowe i wielkopostne do papieża, kardynałów i biskupów zgromadzonych w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie.

Również prowadzi rekolekcje, dni skupienia, wygłasza konferencje w różnych miejscach na całym świecie. Znany ze swej szczególnej wrażliwości na sprawy ekumenizmu zapraszany jest także przez wspólnoty luterańskie i anglikańskie. Jego książki, przetłumaczone na kilkanaście języków, zawierają teologię żywą, wypracowaną na klęczkach podczas modlitwy i adoracji.; przeniknięte są Biblią i nauką Ojców Kościoła.

W piątek przed południem rozpocznie się panel dyskusyjny na temat Słowa Bożego i jego roli w Kościele. W dyskusji wezmą udział ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, kierownik Katedry Filologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW; ks. dr Wojciech Pikor z Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski, wykładowca m.in. Zakładu Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UMK. Z racji trwającego w Kościele Roku św. Pawła część spośród 21 pozostałych wykładów poświęcona jest właśnie jego postaci i pismom.

O „Pawłowym doświadczeniu Chrystusa pod Damaszkiem i jego wpływie na głoszoną ewangelię wolności od żydowskiego Prawa” opowie ks. Waldemar Rakocy (KUL, Lublin). „Miejsce ‘krzyża’ w przepowiadaniu apostoła Pawła” to temat, który poruszy ks. Ryszard Kempiak SDB (PWT, Wrocław). O teologii słowa na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan oraz Listu do Hebrajczyków powiedzą kolejno o. Piotr Gryziec OFMConv (Kraków, WSD) i ks. Tomasz Lewicki (WSD, Płock).

Ks. Dariusz Kotecki (UMK, Toruń) poruszy temat egzystencjalnego słuchania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana. Z kolei o owocach Słowa Bożego według czwartej Ewangelii opowie Bronisław Kluska (KU, Rużomberok).

Podczas sympozjum zaprezentowany zostanie najnowszy przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z komentarzem, przygotowany przez zespół biblistów z inicjatywy Towarzystwa św. Pawła

Spotkanie zakończy się w sobotę 25 października. W jednym z ostatnich wykładów ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) podejmie temat roli pism i słów Jezusa w narodzinach wiary paschalnej. Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych zamknie i podsumuje konferencję około godziny 11.00.

Biuro Prasowe Kapucynów