Pauliści: Rekolekcje dla świeckich instytutów

090818d.jpg W dniach 9 -15 sierpnia 2009 roku odbyły się doroczne rekolekcje dla świeckich instytutów agregowanych do Towarzystwa Świętego Pawła. Prowadził je ks. Witold Wiśniowski, delegat przełożonego regionalnego ds. instytutów.
Zwieńczeniem rekolekcji była pierwsza profesja (złożenie ślubów) rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na jeden rok przez nowicjuszkę z Instytutu Matki Bożej Zwiastowania.

Swoje śluby odnowiły trzy inne anuncjatynki, czyli członkinie tego
instytutu, a jedna kobieta wstąpiła do nowicjatu. Podczas uroczystej
Mszy św. również jedno małżeństwo odnowiło swoje śluby w Instytucie
Świętej Rodziny.

Wszystkim członkom Instytutów Świeckich Rodziny
Świętego Pawła życzymy wielu łask Bożych oraz życia ku chwale Boga i
dla pokoju ludzi!

Za: www.paulus.org.pl.