Poświęcenie kamienia węgielnego u guanellianów

25 października br. w Skawinie koło Krakowa zostanie poświęcony kamień węgielny pod pierwszy w Polsce dom zakonny Zgromadzenia Sług Miłości nazwany Centrum Don Guanella.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10.00 mszą św. w parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Mszy przewodniczył będzie ks. bp Józef Guzek. Obecni będą przedstawiciele najwyższych władz zakonnych z Rzymu, na czele z o. generałem Sług Miłości ks. Alfonso Crippa oraz o. prowincjałem ks.
Pino Venerito, duchowieństwo, władze miasta, architekci i inżynierowie, młodzież guanelliańska oraz inni zaproszeni goście.

Po mszy św. nastąpi przejazd na teren budowy przy ulicy Leśnej 5, gdzie Ksiądz Biskup poświęci kamień węgielny przywieziony z Fraciscio we Włoszech, miejsca narodzin bł. Alojzego Guanelli Uroczystość ta zbiega się z 43 rocznicą wyniesienia na ołtarze ks. Alojzego Guanelli założyciela zgromadzenia Sług Miłości oraz setnej rocznicy powstania te zgromadzenia.

Budujące się Centrum Don Guanella w Skawinie, mieścić będzie placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla młodzieży, dom powołaniowo-formacyjny oraz centrum wolontariatu guanelliańskiego.

24 i 25 października wraz z poświęceniem kamienia węgielnego odbędzie się promocja pierwszej wydanej w języku polskim książki o bł. Alojzym Guanella.
Autorem książki jest hiszpański wychowanek Sług Miłości Juan Bautista Aguado. Tytuł książki brzmi: "Ksiądz Alojzy Guanella. Dobry Samarytanin". Książkę można nabyć we wspólnocie zakonnej w Krakowie, przy ul. Ks. Pawlickiego 1.

ks. Wiesław Baniak SDC