Ukraina: pielgrzymowanie do Mariupola

090827a.jpg Na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej dotarła do sanktuarium w Mariupolu w Ukrainie III Piesza Pielgrzymka z Doniecka. Pątnicy pokonali 140 km w ciągu 5 dni marszu.
Hasłem pielgrzymki były słowa ‚Żniwo wielkie, ale robotników mało’. Główną intencją, z którą pielgrzymi wędrowali, była modlitwa o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego przede wszystkim na Ukrainie. Duchową stroną pielgrzymki opiekował się o. Leonard Aduszkiewicz OSPPE, wikariusz parafii w Mariupolu, a zabezpieczeniem materialnym ks. Mikołaj Pilecki TChr, wikariusz parafii z Doniecka.

Ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej, bp Marian Buczek,
celebrował Msze święte: na rozpoczęcie pielgrzymki w Doniecku, a na
zakończenie w Mariupolu. W homilii celebrans powrócił do wezwania Maryi
z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. W
pielgrzymce wzięli udział młodzi z Doniecka, Mariupola, Berdiańska,
Zaporoża oraz dwoje katolików z Polski. Po pielgrzymce młodzi ludzie
zamierzają kontynuować duchową formację w parafiach dekanatu Donieck,
gdzie będę spotykać się przez cały rok.

o. Marek Kowalski OSPPE, Mariupol