Zakończenie Roku Św. Michała

Uroczystą mszą św., której przewodniczył ks. kard. Stanisław Nagy, rozpoczęły się obchody zakończenia Roku Św. Michała Archanioła. Uwieńczeniem Roku Świętego Michała była sesja naukowa.

Przewodniczącym jej ks. dr Ryszard Andrzejewski, który otworzył sympozjum i wygłosił słowo wprowadzające. Kościół, który nie przeżywałby duchowego doświadczenia aniołów, nie byłby Kościołem Boga – powiedział ks. Andrzejewski.

Pierwszym referatem wygłoszonym na auli było opracowanie ks. prof. Michała Janochy, dotyczące roli i przedstawienia św. Michała w ikonografii. Następnie głos zabrał Herbert Oleschko, który przedstawił sanktuaria św. Michała. Po wysłuchaniu referatów zostaliśmy zaproszeni na wernisaż poświęcony naszemu Patronowi.

Następnego dnia. ks. profesora Stefan Koperek CR, który wprowadził nas w temat związku św. Michała w liturgii rzymskiej. Następnie ks. prof. T. M. Dąbek OSB opowiadał o św. Michale w Apokalipsie. Na szczególne uznanie zasługuje wykład dra Bogusława Bednarka, który w niezwykle barwny i ekspresywny sposób referował temat Archanioł Michał w wybranych przekazach XVII-wiecznych i wcześniejszych. Koncentrując się szczególnie na Raju utraconym J. Miltona.

Ks. prof. Jerzy Misiurek wygłosił pracę na temat miejsca Księcia Niebieskiego w objawieniach świętych. Naukowa część sesji zakończyła się prezentacją multimedialną Małgorzaty Stanuli poświęconą postaci św. Michała w kulturze popularnej i w internecie.
Uwieńczeniem sesji naukowej był Msza św., której przewodniczył ks. Eugeniusz Data, asystent generalny Zgromadzenia, a homilię wygłosił ks. Jan Seremak.

Wieczorem wystąpił chóru „Sonnante” w kościele na Górce. Śpiew artystów z Bemowa chwytał za serce, ale ze Źródłem Miłości mieliśmy szczęście obcować w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Domu sióstr. michalitek.

Centrum kolejnego dnia była Msza św., podczas której 21 naszych współbraci złożyło profesję czasową, a dwóch: kl. Piotr Sękowski i kl. Mateusz Sobierajski śluby wieczyste. Na zakończenie O. Generał poświęcił pomnik Anioła Stróża Polski.

za: www.michalici.pl