Zaproszenie: Sympozjum katechetyczne w Krakowie

Salezjańskie Centrum Edukacyjne przy Salezjańskim Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży w Krakowie oraz Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie zaprasza na sympozjum katechetyczne na temat „Lekcje religii – jak osiągnąć sukces?”

Sympozjum odbędzie się 22 listopada (sobota) br. w Krakowie w budynku WSD Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie.

Celem sympozjum katechetycznego jest poszerzenie umiejętności praktycznego radzenia sobie z grupą klasową, wzrost umiejętności efektywnego komunikowania się z uczniami oraz wzrost umiejętności motywowania uczniów do osobistej pracy.

W skład warsztatów wchodzić będą następujące zagadnienia: 1. Definicja sukcesu (rozumienie słowa „sukces”, sukces w wymiarze doczesnym, sukces w kontekście wiary). 2. Środowisko szkolne (egzystencjalna sytuacja uczniów, wykorzystanie możliwości dydaktyczno-organizacyjnych). 3. Indywidualne uwarunkowania katechety (środowisko rodzinne i wychowawcze, życie wiary).

Program sympozjum:
9.00 – Eucharystia (przewodniczy Ks. Wikariusz Insp.).
10.00-10.50 – katecheta szkolny wobec trudności w głoszeniu orędzia zbawczego – s. dr Anna Walulik (Ignatianum).
10.50-11.10 – przerwa na kawę.
11.10-12.45 – część praktyczna – warsztaty (cz. I). Prowadzi p. dr Marek Babik (Ignatianum).
13.00-obiad.
13.30-13.45 – poobiednia kawa.
13.45-15.00 – warsztaty cz. II
15.00-15.15 – przerwa.
15.15-16.00 – podsumowanie, dyskusja, zakończenie sympozjum.

SCE i WSDTS w Krakowie zaprasza katechetów z salezjańskich ośrodków szkolnych i parafialnych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem. Na koniec sympozjum będzie możliwość otrzymania stosownego zaświadczenia o uczestnictwie.

W imieniu organizatorów serdecznie zaprasza ks. dr Janusz Goraj SDB