Jadwiżańskie świętowanie

W komunii z Bogiem na wzór świętych” to hasło tegorocznych uroczystości odpustowych ku czci św. Jadwigi.

Nawiązuje ono do myśli przewodniej obecnego roku duszpasterskiego i wskazuje, że komunii, osobistego zjednoczenia z Bogiem, powinniśmy uczyć się od ludzi świętych. W czasie tegorocznych uroczystości odpustowych tej komunii z Bogiem chcemy się uczyć od św. Jadwigi i bł. Jana Pawła II.

Uroczystość św. Jadwigi to zawsze szczególny czas dziękczynienia za opiekę i wstawiennictwo Świętej, która określana jest m.in. jako Patronka Śląska, Patronka małżeństw i rodzin, pojednania i twórczej współpracy między narodami, czy budujących się kościołów. Liturgiczna uroczystość św. Jadwigi, przeżywana co roku 16 października, nabrała nowego znaczenia w 1978 roku, kiedy to w uroczystość Patronki Śląskiej Ziemi, papieżem wy- brany został kard. Karol Wojtyła, który przybrał imię Jana Pawła II. W „Liście do wiernych Archidiecezji wrocławskiej z okazji pierwszej rocznicy pontyfikatu” napisał: „Jestem głęboko przekonany, że w tamtym pamiętnym dniu święta Jadwiga stała się również Patronką wyboru pierwszego w dziejach Polaka na stolicę świętego Piotra”. Od tamtego dnia trzebnicka bazylika stała się szczególnym miejscem, a uroczystości ku czci św. Jadwigi szczególnym czasem, modlitwy w intencji Jana Pawła II. Przez prawie 27 lat była to prośba o Boże łaski dla Jego Piotrowej posługi, a po odejściu do Domu Ojca – o Jego wyniesienie na ołtarze. Tegoroczne uroczystości odpustowe są więc szczególną okazją do dziękczynienia za pontyfikat i beatyfikację Jana Pawła II.

Krótko po uroczystościach beatyfikacyjnych, 3 maja br., zostało w trzebnickiej bazylice przygotowane i poświęcone miejsce kultu nowego Błogosławionego. Wtedy też podjęte zostały starania o sprowadzenie do Trzebnicy relikwii błogosławionego Papieża Polaka. Odpowiadając na prośbę Salwatorianów, stróżów grobu św. Jadwigi i wiernych przybywających do naszego sanktuarium, kard. Stanisław Dziwisz przekazał dla trzebnickiej bazyliki, w dniu 9 sierpnia br., relikwie krwi bł. Jana Pawła II. Centralne uroczystości odpustowe przeżywane będą w tym roku w liturgiczną uroczystość św. Jadwigi. W tym też dniu, w czasie uroczystej sumy odpustowej, sprawowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Czesława Kozona, biskupa Kopenhagi, relikwie krwi bł. Jana Pawła II zostaną uroczyście wprowadzone do trzebnickiej bazyliki. Ten fakt nabiera też szczególnego znaczenia w obliczu przypadającego w sobotę, 22 października, pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II. Będzie to również okazja do dziękczynienia za wyniesienie do chwały ołtarzy naszego Rodaka i do uczczenia Jego relikwii.

W czasie tegorocznych uroczystości odpustowych także mieszkańcy Trzebnicy mają okazję do szczególnego dziękczynienia w pierwszą rocznicę ogłoszenia świętej Jadwigi Patronką Trzebnicy. Ten uroczysty akt, którego świadkami byliśmy przed rokiem, stanowił swoiste ukoronowanie i potwierdzenie blisko ośmiu wieków historii, w których św. Jadwiga szczególną opieką i troską otaczała mieszkańców trzebnickiego grodu i był wyrazem głębokiej wiary. Tę wdzięczność za opiekę Patronki Trzebnicy wyrazili mieszkańcy miasta udziałem we Mszy św. i procesji z relikwiami św. Jadwigi w piątkowy wieczór, 14 października, w czasie Pielgrzymki Trzebniczan do grobu swojej Patronki.

Od kilku już lat dzień 16 października obchodzony jest także jako Święto Województwa Dolnośląskiego. Dzień święta został wybrany nieprzypadkowo. Wskazuje on na święta Jadwigę i Jej rolę w historii Śląskiej Ziemi i na Jej osobę, która powinna integrować i jednoczyć wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.

Jerzy Olszówka SDS

Źródło: Żniwo 34/504