Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca NMP

www.kalwaria.euS. Marta Muskus, dotychczasowa przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca NMP, została ponownie wybrana na tę funkcję. Wybór przełożonej był jednym z punktów  kapituły generalnej zgromadzenia, która odbyła się w dniach 8-11 marca w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
X Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca NMP odbywała się pod hasłem „Wpatrzone w Niepokalane Serce Maryi pragniemy odnawiać swoje powołanie zakonne”. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem modlitwy i refleksji. Mszę św. na rozpoczęcie odprawił O. Bp Damian Muskus OFM, a konferencje ascetyczne dla sióstr wygłosił kustosz Sanktuarium, o. Azariasz Hess OFM.

Wybory przełożonej generalnej odbyły się w drugim dniu obrad. S. Marta Muskus pochodzi z Leżajska. W przeszłości była przełożoną domu w Niepołomicach, referentką powołaniową, mistrzynią nowicjatu oraz asystentką generalną. Matką generalną zgromadzenia została po raz pierwszy w 2011. Teraz została wybrana na kolejną, sześcioletnią kadencję.

W swoich obradach Siostry Serca Maryi podejmowały tematy związane z przygotowaniami do jubileuszu 100 – lecia Objawień Fatimskich, m. in. przez propagowanie i zachęcanie do praktyki Pierwszych Sobót Miesiąca w tych środowiskach, gdzie pracują: wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Będą kontynuować przy parafiach „Duchowe dzieło w trosce o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne ” oraz przygotowania do ŚDM w Krakowie poprzez katechezę dzieci i młodzieży. Uczestniczki kapituły dyskutowały także nad sposobami formowania młodego pokolenia w duchu Maryjnym.

Siostry Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny to zgromadzenie habitowe, które realizuje swój charyzmat służąc Kościołowi przez naśladowanie Matki Najświętszej i ewangelicznych niewiast. Swoje powołanie wypełniają  oddając się codziennej modlitwie, jak również podejmując różnorakie prace apostolskie. Katechizują w szkołach i przedszkolach, a także posługują w parafiach. Duchowość maryjną szerzą wśród dzieci i młodzieży zakładając grupy Dzieci Maryi i Krucjaty Niepokalanej.

Siostry, które jako jedyne z habitowych zgromadzeń w Polsce odwołują się w swej nazwie do Niepokalanego Serca Maryi, w szczególny sposób pragną szerzyć Jej kult oraz ofiarowywać swoje modlitwy i praktyki pokutne w intencji grzeszników.

Początki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny sięgają 1911 r. Żyjący we Lwowie o. Konstanty Marszałowicz TJ zebrał wokół siebie grupę pobożnych dziewcząt, zakładając Stowarzyszenie Miłości Bożej. W zamierzeniach założyciela Stowarzyszenie miało podjąć pracę misyjną i posługę w Kościele lokalnym. Siostry, żyjąc skromnie, oddawały się pracy charytatywnej we Lwowie, a po śmierci opiekuna przekształciły się w habitowe Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca NMP. Czasy powojenne sprowadziły siostry do Krakowa oraz na tzw. Ziemie Odzyskane. Jednocześnie siostry starały się o zatwierdzenie Zgromadzenia przez władze kościelne. Rok 1952 przyniósł uregulowanie prawne istnienia Instytutu, dzięki któremu siostry złożyły swoje pierwsze śluby zakonne. Zatwierdzenia Zgromadzenia dokonał bp Franciszek Jop 6 stycznia 1959 roku w Opolu.

Dom generalny zgromadzenia znajduje się w Niepołomicach. Siostry posługują również w Krakowie, Leżajsku, Kudowie Zdrój oraz w Kietrzu Śląskim.

Za: www.kalwaria.eu.