Katalog Wydawnictwa Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie pod redakcją prof. Gabriela Witaszek C.Ss.R.

Katalog Wydawnictwa Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie pod redakcją prof. Gabriela Witaszek C.Ss.R.Wydawnictwo Editiones Academiae Alfonsianae (EDACALF) utworzone przy Akademii Alfonsjańskiej włączonej do Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, zajmuje się propagowaniem wiedzy w zakresie teologii moralnej poprzez publikowanie i dystrybucję książek oraz czasopism specjalistycznych.

Wśród publikacji Wydawnictwa na szczególną uwagę zasługuje czasopismo naukowe Akademii Alfonsiańskiej pod nazwą Studia Moralia, jak również jego Supplemento, dostępne na stronie internetowej www.studiamoralia.org , oraz Seria Wydawnicza Questiones Morales.

Poza tym Akademia, we współpracy z Lateran University Press pubblikuje Serię Tesi Accademia Alfonsiana jak również współpracuje w wydawaniu książek takich serii wydawniczych jak: Dibattito per il Millennio; Saggi per il nostro tempo; Vivae Voces.

Katalog został opublikowany dzięki finansowemu wsparciu Rzymskiej Prowincji Redemptorystów.

Za: Gabriel Witaszek CSSR