Bracia Mniejsi: Warsztaty dla gwardianów Konferencji Północnosłowiańskiej

W dniach 7-10 listopada odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej warsztaty dla gwardianów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych, czyli przełożonych klasztorów prowincji w Polsce, Czechach, Słowacji i na Ukrainie.

Organizatorem warsztatów był sekretariat formacji i studiów Konferencji, któremu przewodniczy o. Witosław Sztyk z prowincji Wniebowzięcia NMP.

Wygłoszone prelekcje koncentrowały się wokół tematu: „Spotkać się, aby porozmawiać”. Omawiano sprawy dotyczące zarówno wymiaru duchowego jak i materialnego, wspólnotowego i indywidualnego, sprawy wewnętrzne wspólnot jak i zadania duszpasterskie. Na spotkaniach ogólnych i podczas pracy w grupach przełożeni skupili swoją uwagę na takich czterech zagadnieniach: kapituła domowa, lectio divina, nowa ewangelizacja, dotacje (pozyskiwanie środków).

Kapituła domowa, jest ważnym elementem życia wspólnotowego. Przypomniano odpowiednie normy zapisane w Konstytucjach generalnych oraz Statutach generalnych. O założeniach teoretycznych kapituły i ich praktycznej realizacji mówił o. Syrach Janicki z prowincji Wniebowzięcia NMP. Zwrócił uwagę na potrzebę wsłuchania się w głos Boga poprzez odczytanie fragmentu Pisma św. Kapitule przewodniczy przełożony domu, ale istotą tego spotkania braterskiego jest to, że każdy współbrat może zabrać głos w sprawach wspólnoty.

O nowej ewangelizacji mówił ks. Ryszard Nowak. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje jej współczesna, zlaicyzowana Europa. Wg słów św. Franciszka z Asyżu „Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Reguła zatwierdzona). Dlatego obecnie szczególnym zadaniem franciszkanów jest włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji.

Głoszenie Ewangelii musi mieć solidne podstawy w życiu duchowym. Kolejnym tematem omawianym przez gwardianów była medytacja nad słowem Bożym według zasad lectio divina. To zagadnienie zostało przedstawione przez s. Bognę Młynarz ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Przykład takiej medytacji został ukazany w oparciu o Ewangelię z dnia, czyli Święta rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – J 2,13-22.

Na samym końcu zajęli się przełożeni sprawami materialnymi. O możliwościach i zasadach pozyskiwania środków w ramach dotacji mówili pan Grzegorz Burek i pani Danuta Kamińska.

Nie tylko kwestie edukacyjne wypełniły czas warsztatów, ale także wspólna modlitwa. Każdy dzień rozpoczynał się Eucharystią celebrowaną w Kalwaryjskiej Bazylice i kończył nieszporami.

W ostatnim dniu warsztatów gwardiani poszczególnych prowincji spotkali się ze swoimi prowincjałami.

Za: www.bernardyni.com