Bp Jerzy Mazur SVD nowym przewodniczącym Komisji ds. Misji Episkopatu

Pełniąc tę funkcję chcę wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego – powiedział KAI nowy przewodniczący Komisji ds. Misji Episkopatu Polski bp Jerzy Mazur SVD. Biskup ełcki podkreślił też istotną rolę w działalności misyjnej osób świeckich.

Bp Jerzy Mazur został wybrany przewodniczącym Komisji ds. Misji Episkopatu Polski dziś podczas 356. zebrania plenarnego KEP, które odbywa się w Przemyślu. W wywiadzie udzielnym KAI zauważył, że ciągle istnieje zapotrzebowanie na misjonarzy, zarówno księży i zakonnice, jak i na ludzi świeckich. „Myślę, że trzeba wszystko uczynić, aby umożliwić ludziom świeckim wypełnianie tego powołania” – powiedział.

Pytany o zadania, które sobie wyznacza, powiedział, że przede wszystkim chce realizować Boże zamiary. „Pełniąc tę funkcję, chcę wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i jak najlepiej wypełniać to posłannictwo, do którego misjonarze są powoływani. A moim zadaniem jest koordynować pomoc i zachęcać do niesienia pomocy” – powiedział bp Mazur.
Nowy przewodniczący Komisji ds. Misji zaznaczył, że Kościół jest z natury misyjny i wszyscy powinni się zaangażować w prowadzenie działalności misyjnej na różny sposób: poprzez wyjazdy, modlitwę lub ofiary materialne. Podkreślił także rolę cierpienia, ofiarowanego w intencji misji.

Bp Mazur przypomniał nauczanie bł. Jana Pawła II, który mówił, że każdy jest powołany do świętości i misyjności. „Powołanie do świętości lepiej rozumiemy. A to do działalności misyjnej to jest wielkie zadanie dla animacji misyjnej, aby uwrażliwiać, że wszyscy jesteśmy powołani do działalności misyjnej i ewangelizacji” – mówił.
Stwierdził, że w wielu miejscach potrzebna jest nowa ewangelizacja i poszukiwanie „nowych sposobów ekspresji wyrażania Ewangelii”.

Jerzy Mazur urodził się w Hawłowicach (obecna archidiecezja przemyska), 5 sierpnia 1953 r. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) w Pieniężnie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie 22 kwietnia 1979 r. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

W latach 1982-1986 był misjonarzem w Ghanie (Afryka). W 1986 r. został przeniesiony do prowincji polskiej, gdzie sprawował funkcję drugiego prefekta w WSD w Pieniężnie, a od 1987 r. był wykładowcą misjologii w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Od 1980 r. był także radcą prowincjalnym w polskiej prowincji werbistów.

Po 10 latach pracy duszpasterskiej w kraju wyjechał do ówczesnego ZSRR – na Białoruś, gdzie podjął pracę w Baranowiczach. W ciągu blisko 10 lat posługi duszpasterskiej przyczynił się do ożywienia życia religijnego tym terenie. Ks. Mazur był m. in. założycielem i dyrektorem Kolegium Katechetycznego w Baranowiczach, ojcem duchownym kapłanów diecezji pińskiej oraz archidiecezji mińsko-mohylewskiej, proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach. Jako proboszcz tworzył od podstaw parafię, rozpoczął budowę kościoła. W jej ramach zainicjował działalność Grupy Misyjnej, Grupy Ekumenicznej, grupy AA, Legionu Maryi.

W latach 1994-1998 był redaktorem czasopisma „Dialog” ukazującego się w języku: rosyjskim, białoruskim i polskim. Od 1994 r. sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Katechetycznej Diecezji Pińskiej. W 1996 r. został członkiem Komisji Organizacyjnej Synodu Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i Diecezji Pińskiej oraz sekretarzem Komisji Koordynacyjnej tegoż Synodu, a od 1997 r. był odpowiedzialny za sprawy ekumeniczne w przygotowaniu do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Był także członkiem Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej.

23 marca 1998 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym dla administratury apostolskiej Azjatyckiej Części Rosji (Syberii). Sakrę przyjął 31 maja tegoż roku. Gdy 18 maja 1999 r. Ojciec Święty utworzył oddzielną administraturę apostolską Syberii Wschodniej z siedzibą w Irkucku, bp Mazur został pierwszym jej ordynariuszem. 11 lutego 2002 r., wraz z podniesieniem dotychczasowych 4 administratur apostolskich na terenie Federacji Rosyjskiej do rangi diecezji i utworzeniem m.in. diecezji św. Józefa w Irkucku bp Mazur został pierwszym biskupem diecezjalnym nowej jednostki terytorialnej.

Na wszystkich tych urzędach biskup działał bardzo aktywnie i dyplomatycznie, starał się  zawsze znaleźć wspólny język z miejscowymi władzami państwowymi i kościelnymi, zwłaszcza Kościoła prawosławnego. Między innymi głównie dzięki jego staraniom i zaangażowaniu udało się w Roku Jubileuszowym 2000 konsekrować w Irkucku pierwszą na tym terenie katedrę katolicką. 19 kwietnia 2002 r. wracając do Irkucka bp Jerzy Mazur został zatrzymany na lotnisku w Moskwie i wysłany przymusowo samolotem tego samego dnia z powrotem do Polski. Od tego czasu przebywał w Polsce.

Jest przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy oraz członkiem Komisji Nadzorczej Caritas Polska.

Do ulubionych lektur biskupa należą: Pismo Święte, literatura religijna i misjologiczna, Sienkiewicz, Mickiewicz, Dostojewski i Tołstoj. W czasie wolnym bp Mazur chętnie gra w piłkę nożną, siatkówkę, hokej na lodzie i szachy.

Za: KAI.