Bracia Mniejsi Konwentualni – Zielona Góra: Nagroda za bezinteresowność

Na wniosek wspólnoty klasztornej franciszkanów w Zielonej Górze Rada Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzmię z siedzibą w Krakowie przyznała symboliczną i pamiątkową nagrodę mgr. inż. Stanisławowi Sobotkiewiczowi i wpisała go do Księgi Przyjaciół i Dobrodziejów Prowincji.

Statuetkę św. Franciszka wręczył laureatowi prowincjał o. Jarosław Zachariasz OFMConv w poniedziałek 14 listopada, na zakończenie kanonicznej wizytacji klasztoru w Zielonej Górze.

„W poczuciu wielkiej wdzięczności za dar Osoby, serca, pracy i czasu poświęconego klasztorowi i parafii św. Franciszka w Zielonej Górze oraz Zakonowi Franciszkanów, a szczególnie za bezinteresowną pomoc i wielki wkład w budowę klasztoru i kościoła Franciszkanów w Zielonej Górze wpisujemy Pana do Księgi Dobrodziejów Prowincji” – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.

„Serdecznie dziękuję, że zostałem zauważony. Jest to dla mnie bardzo wielkie wyróżnienie. Nie spodziewałem się tego. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że mogę pomagać. Robię to dla parafii, dla Kościoła” – na gorąco komentował laureat.

Praktyki i zwyczaje honorujące i obdarzające duchowymi przywilejami dobroczyńców i przyjaciół zakonu franciszkanów znane są od najdawniejszych czasów. Co miesiąc franciszkanie sprawują mszę św. za swoich darczyńców. Dla żywych proszą o błogosławieństwo Boże, dla zmarłych – o życie wieczne.

Nagroda krakowskiej prowincji przyznawana jest od roku 2002. Bracia co roku wyróżniają osoby zasłużone dla nich. Laureatami nagrody są osoby o otwartym i głębokim sercu, zawsze gotowe wspierać swoją wiedzą i kompetencją dzieła podejmowane przez zakonników.

jms

Za: www.franciszkanie.pl