Chrystusowcy: Wręczenie Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego ks. prof. Nadolskiemu

Wyjątkowym momentem dzisiejszej (22.10) uroczystości inauguracji roku akademickiego w naszym seminarium było wręczenie naszemu współbratu, jednemu z najbardziej znanych i cenionych polskich liturgistów, ks. prof. dr. hab. Bogusławowi Nadolskiemu Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2010.

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL, została uchwalona przez Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL 6 kwietnia 1974 r. Jest odtąd przyznawana co roku „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”.

„Mając na uwadze bogaty dorobek pisarski ks. prof. Bogusława Nadolskiego, jego wkład w przygotowanie młodej kadry naukowej polskich Uczelni katolickich oraz nienaganną postawę kapłańską w duchu ewangelicznej służby członkowie Wydziału Teologii Towarzystwa Naukowego KUL na zebraniu 13 grudnia 2010 jednogłośnie poparli wniosek o zgłoszenie kandydatury do Nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego za rok 2010. Zarząd TN KUL w pełni zaakceptował tę kandydaturę na posiedzeniu 26 stycznia 2011 roku” – czytamy na stronie Towarzystwa Naukowego KUL.

Przed wręczeniem nagrody głos zabrał ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann – prezes zarządu Towarzystwa Naukowego KUL. Przedstawił, czym zajmuje się TN KUL oraz zapoznał zgromadzonych z samą Nagrodą im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Przypomniał także niektórych laureatów i ogłosił, że 35. z nich jest ks. prof. Bogusław Nadolski.

Następnie laudację wygłosił ks. prof. KUL dr hab. Czesław Krakowiak, kierownik Katedry Teologii Liturgii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL oraz przewodniczący związku polskich liturgistów, a prywatnie kolega Laureata. Prof. Krakowiak przypomniał najważniejsze fakty z życia prof. Nadolskiego i jego kariery naukowej oraz zaznaczył wkład w przygotowanie kadry polskich liturgistów i rozwój liturgiki w Polsce. „Zainteresowania naukowe Laureata dotyczą głównie teologicznych wymiarów liturgii, traktowanej jako locus theologicus („miejsce teologiczne”), co stanowi novum w stosunku do dotychczasowego ujęcia eklezjologii, a także – od strony antropologicznej – relacji do kultury, zakorzenienia liturgiki w kulturze. Szczególną uwagę poświęca misterium Eucharystii w rozwoju historyczno-teologicznym, a także sakramentowi pokuty i pojednania” – mówił prof. Krakowiak. Oczywiście zwrócił także uwagę na imponujący i wszechstronny dorobek naukowy ks. prof. B. Nadolskiego, który świadczy o jego niekwestionowanym autorytecie w dziedzinie teologii liturgii. Prof. Nadolski jest autorem 49 książek, ogromnej liczby artykułów naukowych i popularyzujących liturgię, haseł encyklopedycznych, recenzji.

Po laudacji obydwaj goście z lubelskiej uczelni wręczyli Nagrodę w postaci statuetki i dyplomu, po czym głos zabrał laureat ks. prof. Bogusław Nadolski. Mówił, że bardzo ucieszyła go ta nagroda i jeszcze bardziej zmobilizowała do pracy, czego efektem będzie kolejna książka, która na dniach się ukaże. Ks. Nadolski dziękował także wszystkim, którzy go wspierali i pomagali na różny sposób w jego karierze naukowej. Szczególne podziękowania skierował do współbraci chrystusowców – księży prowincjałów i innych szczególnie tych pracujących za granicą. Podkreślił, że dzięki ich życzliwości i pomocy miał możliwość poznać wiele zachodnich ośrodków naukowych, a także wzbogacić swoją liturgiczną bibliotekę w książki w Polsce właściwie nieosiągalne.

Ks. prof. Nadolskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia i sił oraz wielu jeszcze naukowych sukcesów i publikacji.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl