Dominikanie: Święto patronalne Kolegium

Swoje święto obchodzi 7 marca – w rocznicę śmierci Świętego Tomasza z Akwinu – Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.

Uroczystości rozpocznie msza święta, której w bazylice Świętej Trójcy przewodniczył będzie prowincjał polskich dominikanów, o. Krzysztof Popławski. Homilię wygłosi dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. Wojciech Zyzak.

Po mszy dyrektor Instytutu Tomistycznego, o. Paweł Krupa wygłosi wykład pod tytułem „Arystoteles na ambonie? Święty Tomasz Kaznodzieja”, w którym – jak zapowiada – będzie mówił o kazaniach Tomasza z Akwinu.

„Niewiele ich mamy. Z przypisywanych mu ponad stu, autentycznych okazało się ledwie 21. Tym co mnie szczególnie interesuje, jest to czy i jak Tomasz, kaznodzieja, mówiący kazania czy do studentów uniwersytetu, czy do »zwykłego ludu«, wykorzystuje swoją wiedzę filozoficzną i teologiczną” – mówi dyrektor Instytutu Tomistycznego.

„Choć Tomasz nigdy swoich kazań nie przygotował do publikacji, a to co mamy to są jedynie zapiski jego słuchaczy, to mamy kilka przykładów jak filozoficzna doktryna, choćby wspomnianego w tytule Arystotelesa, została przez Akwinatę tak zinterpretowana, lub zręcznie włączona do teologicznej lub ewangelicznej treści, że wydaje się, iż średniowieczny kaznodzieja mówi Ewangelią, a w istocie są to właśnie słowa pogańskiego myśliciela” – dodaje o. Krupa.

Do wspólnego świętowania swojego dnia patronalnego władze Kolegium Ojców Dominikanów zaprosiły także krakowskich profesorów i studentów, a szczególnie seminarzystów.

„Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który w tym roku nie będzie mógł przybyć na naszą uroczystość z powodu konklawe, już w zeszłym roku wyraził pragnienie, aby rocznica śmierci Świętego Tomasza z Akwinu była nie tylko świętem Kolegium, lecz także wspólnym spotkaniem krakowskich kleryków” – mówi sekretarz Kolegium, o. Jacek Pietrzak.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Ojców Dominikanów jest Wyższym Seminarium Duchownym, które działa na podstawie umowy o współpracy naukowej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Urodzony we Włoszech około 1225 roku Tomasz z Akwinu – jeden z największych myślicieli chrześcijaństwa, twórca systemu filozoficzno-teologicznego nazwanego od jego imienia tomizmem, dominikanin i doktor Kościoła – zmarł 7 marca 1274 roku. Jest patronem dominikanów, teologów, studentów oraz uniwersytetów i szkół katolickich.

sz, dominikanie.pl / kolegium.dominikanie.pl / kn

Za: www.dominikanie.pl