Florynka: Sercańskie Czuwanie Młodzieży

W dniu 22 października odbyło się we Florynce Sercańskie Czuwanie Młodzieży. Ponad 200 osób z parafii sercańskich oraz diecezjalnych rozważało temat „W komunii z Miłością”, będący parafrazą tematu roku duszpasterskiego. Głównym patronem spotkania był bł. Jan Paweł II – jego myśl, słowa, gesty były przedmiotem konferencji i nabożeństwa.

Czuwanie było też okazją, by zaprezentować, jak działa młodzież w poszczególnych parafiach, oraz doświadczyć owoców jej działania. Szczególnie godny zauważenia jest fakt mobilizacji i zaangażowania młodzieży z mniejszych parafii. Poszczególne części czuwania przygotowała wraz ze swoimi duszpasterzami młodzież z Florynki, Węglówki, Binczarowej; oprawę muzyczną zapewnił chór „Płomień” z Krakowa Płaszowa.

Dynamika czuwania pozwalała na to, aby każdy odnalazł w nim choć jedno zdanie, z którym będzie mógł iść do swojej szkoły, pracy, domu. Wielu rozważało słowa Jana Pawła II, które przytaczał w swojej konferencji ks. Eugeniusz Kowalski SCJ; największe zasłuchanie dało się jednak odczuć, kiedy swoje świadectwo spotkania z Janem Pawłem II opowiadał ks. kard. Stanisław Nagy SCJ.

Ważnym elementem czuwania była pantomima i swoisty rachunek sumienia, który przygotował ks. Dariusz Lewczak SCJ w oparciu o treść przedstawienia. Wysiłek, zadyszenie i pot na czole aktora były najlepszą namiastką tego, jak Bóg walczy o każdego człowieka. W odwołującej się do emocji homilii ks. Jacek Szczygieł SCJ podkreślił troskę Boga o dobre życie człowieka, zachęcając, by i odpowiedź młodych ludzi była jasna i konkretna.

Końcowym etapem czuwania było uwielbienie Boga. Każdy z młodych przywiózł ze sobą kartkę z osobistym tekstem, który zaczynał się od słów „Jezu, uwielbiam Cię za… w…” – teksty te były czytane podczas adoracji. W tym samym czasie młodzież oddawała cześć Bogu, dosypując kadzidła do kadzielnicy stojącej przez monstrancją i chwilę zatrzymując się przed Panem i modląc się. Każdy uczestnik otrzymał list od Boga – fragment Pisma św., który ma mu wyznaczać drogę w jego życiu szkolnym, domowym, wśród przyjaciół, w chwilach dobrych i trudnych.

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl