Franciszkanie – Kraków: Tydzień młodych kapłanów

24. młodych, franciszkańskich kapłanów z Polski, Ukrainy, Słowacji i Niemiec, w drugim tygodniu listopada br., wzięło udział w kursie formacyjnym.

Organizowany on jest zgodnie z zaleceniami przepisów „Dyrektorium formacji” i przeznaczony dla kapłanów do pięciu lat po święceniach. Spotkanie odbyło się w domu prowincjalnym franciszkanów w Krakowie.

Tematyka wykładów i warsztatów oscylowała wokół pogłębienia formacji ludzkiej, duchowej oraz ubogacenia warsztatu duszpasterskiego uczestników kursu.

Na rozpoczęcie mszy świętej przewodniczył wikariusz prowincji o. Paweł Dybka. Przekonywał zebranych, że Kościół i Zakon troszczy się o każdego powołanego, a coroczne zapraszanie młodych kapłanów na kurs jest jednym z przejawów tej troski.

W pierwszym dniu kursu, uczestnicy wzięli udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej, które poprowadził psycholog ks. dr Jerzy Smoleń.

Drugi dzień kursu upłynął pod znakiem KULu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać, oprócz ks. Smolenia, wykładów o. Piotra Hrecińskiego na temat strategii radzenia sobie ze stresem oraz o. dr hab. Marka Fiałkowskiego, który w swoim wykładzie przedstawił współczesne wyzwania duszpasterskie.

W trzecim dniu kursu odbyły się spotkania z redaktorami Gościa Niedzielnego. Red. Franciszek Kucharczak próbował zdiagnozować deficyt kapłańskiej odwagi, a ks. dr Tomasz Jaklewicz, który swój wykład zatytułował „Budzenie Kościoła ze snu”, przybliżył w nim główne tezy dokumentu przygotowującego do synodu na temat nowej ewangelizacji.

Dzień czwarty kursu wypełniło spotkanie z o. dr Kazimierzem Fryzłem, który zaprezentował nowy dokument kongregacji ds. duchowieństwa: „Kapłan szafarzem miłosierdzia Bożego”. Jak zwykle podczas spotkania z o. Kazimierzem, który jest także wykładowcą spowiednictwa w naszym seminarium, nie zabrakło czasu na zadawanie pytań. Po południu piękno liturgii godzin starał się przedstawić zebranym opat Benedyktynów Tynieckich, o. Bernard Sawicki. Z kolei ks. prof. dr hab. Edward Staniek skupił się na postawie kapłanów wobec współczesnego kryzysu Kościoła.

W piątym dniu kursu uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: do południa pani psycholog Marioli Orzepowskiej, która podjęła temat relacji osób duchownych z kobietami, a po południu ks. dr hab. Piotra Kieniewicza prezentującego naprotechnologię jako chrześcijańską odpowiedź dla lansowanej ostatnio coraz mocniej w Polsce metody in vitro.

W ostatnim dniu tygodnia formacyjnego trzech kapłanów, którzy przyjęli święcenia w 2006 roku, kończąc pięcioletni kurs, zdawali „egzamin proboszczowski”.

Mszy świętej na zakończenie kursu przewodniczył prowincjał o. Jarosław Zachariasz, który swoim słowem starał się umocnić najmłodszych współbraci, wracających do codziennych obowiązków w różnych formach duszpasterstwa.

o. Piotr Cuber, prefekt ds. formacji / red.

Za: www.zakonfranciszkanow.pl