Jasna Góra: Rozpoczynają się rekolekcje dla biskupów

Rekolekcje Episkopatu Polski rozpoczną się w poniedziałek, 21 listopada, wieczorem na Jasnej Górze. Poprowadzi je ks. dr Krzysztof Wons, salwatorianin. Biskupi przyjrzą się postaci św. Piotra – pasterza pierwszego Kościoła.

Rekolekcje Episkopatu odbędą się tradycyjnie w sanktuarium jasnogórskim. Biskupi wysłuchają ośmiu nauk rekolekcjonisty ks. dr. Krzysztofa Wonsa. Jest on dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie i redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej”.

Rekolekcje będą miały charakter rozważań na podstawie tekstów biblijnych. – Prowadzić nas będzie słowo Boże. To samo słowo, które formowało i prowadziło św. Piotra. Nie mamy mocniejszej mowy niż ta, którą kieruje do nas Duch Święty przez słowo Pisma Świętego. Kościół zawsze wierzył w sakramentalną moc słowa, rzeczywistą obecność Ducha Świętego w Piśmie Świętym. I dlatego będziemy zanurzali się przede wszystkim w tekstach Biblii. One będą dla nas nie tylko światłem, ale będą mocą naszych rozważań – zaznacza ks. Wons.

Biskupi wysłuchają ośmiu nauk rekolekcjonisty. Przyjrzą się w nich postaci św. Piotra – pasterza pierwszego Kościoła. – Będziemy podążali drogą pasterza, który z początku się pogubił, ale nie przestał tęsknić za Jezusem, został świętym. Będziemy chcieli pobyć na modlitwie z Piotrem z Dziejów Apostolskich, który przeżywa pierwszą wiosnę pasterskiego powołania, pierwszą wiosnę Kościoła. Będziemy z Piotrem, który uczył się wyznawać Jezusa wszędzie tam, gdzie go postawił Duch Pięćdziesiątnicy, który z mocą głosił Słowo w imię Jezusa, stał się skalistym oparciem dla młodej wspólnoty, nie cofnął się przed więzieniem, oddaniem życia Jezusowi w Kościele aż po męczeńską śmierć – wyjaśnia rekolekcjonista.

Biskupi w czasie rekolekcji mieszkają w jasnogórskim Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II i tam w sali konferencyjnej wysłuchują nauk rekolekcyjnych. W Kaplicy Matki Bożej w sanktuarium gromadzą się na wspólnej modlitwie i sprawowaniu Eucharystii.

W kolejnych dniach modlitwie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 przewodniczyć będą mianowani w ostatnim czasie biskupi pomocniczy: Grzegorz Ryś i Damian Muskus z Krakowa oraz bp Marek Solarczyk z Warszawy.

We wtorek rano Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zaś w środę – kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Rekolekcje zakończą się w czwartek przed południem Eucharystią. Odprawi ją abp Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński i Prymas Polski.

W środę biskupi przystąpią do sakramentu pokuty.

W trakcie rekolekcji biskupi obejrzą dokument „Prawdziwie spadła z nieba” w reż. Zdzisława Sowińskiego. Opowiada on o powstaniu i umieszczeniu we wrześniu ubiegłego roku na Obrazie Jasnogórskim Koron i Sukni Wdzięczności – zostały one wykonane z ofiar pielgrzymów przez słynnego bursztynnika Mariusza Drapikowskiego.

Rekolekcjonista ks. dr Krzysztof Wons SDS urodził się w 1959 r. Studiował teologię duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i pełnił posługę ojca duchownego w seminarium salwatorianów w miejscowości Bagno. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie i wykładowcą w WSD Salwatorianów. Jest także dyrektorem organizowanej pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Prowadzi spotkania formacyjne: sesje weekendowe, wykłady i rekolekcje na temat formacji do modlitwy Słowem Bożym. Autor rozważań rekolekcyjnych lectio divina bazujących na czterech kolejnych Ewangeliach i serii książek zawierających wprowadzenia do modlitwy Słowem Bożym na wszystkie dni roku liturgicznego.

Ks. Krzysztof Wons jest autorem artykułów publikowanych na łamach „Zeszytów Formacji Duchowej”, „Salwatora”, „Pastores” czy „Życia Duchowego”. Opublikował m.in. książki „Wieczorne rozmowy z Jezusem w świetle Słowa Bożego” i „Jakiego księdza chcą ludzie?”.

Pierwsze rekolekcje biskupów na Jasnej Górze odbyły się w 1946 r. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wprowadził zwyczaj corocznych rekolekcji Episkopatu w roku 1950.

md, jk © Biuro Prasowe KEP 2011

Za: www.episkopat.pl