Kapucyni: Nowa książka o. prof dr hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap

W połowie października 2011 nakładem Edycji Świętego Pawła ukazała się nowa książka Andrzeja Derdziuka OFMCap zatytułowana „Mądrość spotkania. Kierownictwo duchowe bł. Jana Pawła II wobec Wandy Półtawskiej”.

Książka stanowi połączenie rozszerzonej recenzji „Rekolekcji beskidzkich” Wandy Półtawskiej i traktatu na temat kierownictwa duchowego. Autor, analizując treść notatek z medytacji prowadzonych przez panią Półtawską na polecenie ks. Karola Wojtyły, skonstruował spójny obraz wymagań stawianych kapłanowi i penitentowi w procesie rozwijania pracy wewnętrznej. Omawiając różne aspekty dążenia ku świętości wskazał na potrzebę wiary i modlitwy oraz posłuszeństwa Kościołowi.W oparciu o wypowiedzi Ojca Świętego i jego Penitentki przedstawione zostały też nadzieja, miłość, pokora, dążenie do prawdy, wdzięczność, bezwarunkowe poddanie się woli Bożej, dyskrecja, zaangażowanie w praktyki religijne, skupienie wewnętrzne i rozmodlenie. Jako niezwykle istotną wymienia się ponadto właściwą równowagę emocjonalną, która zyskuje swoje potwierdzenie w zdolności do czystej i dojrzałej przyjaźni.Książka o. Derdziuka jest dobrym wprowadzeniem do lektury duchowej innych pozycji o kierownictwie duchowym. Ułatwia zrozumienie zapisków pani Półtawskiej i zachęca do ich wnikliwego studiowania.Publikacja „Mądrość spotkania” ma charakter popularno-naukowy i została napisana prostym i przystępnym językiem, dzięki czemu może być dostępna dla szerokiego kręgu odbiorców. Narracja jest prowadzona wprawną polszczyzną, co sprawia, że książkę czyta się łatwo i z zainteresowaniem. Dodatkowym atutem książki jest nieduża objętość i przystępna cena.

Kapucyński Profesor podjął próbę syntetycznego nakreślenia posługi kierownictwa duchowego z myślą o tym czytelniku, który po lekturze „Beskidzkich rekolekcji” Wandy Półtawskiej zamierza podjąć osobisty wysiłek pogłębienia życia duchowego. Wskazania tu zawarte będą szczególnie przydatne kapłanom, zwłaszcza młodym, jako przestroga i pouczenie. Pożyteczne będą także dla świeckich, którzy weszli w głębsze relacje przyjaźni z duchownymi, gdyż eksponują fakt, że powinni dostrzegać zawsze tę niezwykłą więź, jaką kapłan jest złączony z Panem.

dr hab. Teresa Paszkowska, prof. KUL

Publikacja o. prof. A. Derdziuka jest nowością na rynku, nie ma bowiem na gruncie polskim dotychczas publikacji książkowej na temat stylu kierownictwa duchowego Jana Pawła II. Poprzez swój charakter oraz treść pozycja ta jest bardzo oryginalnym opracowaniem problemów związanych z kierownictwem duchowym i można spodziewać się, że zajmie ważne miejsce w literaturze przedmiotu.

dr hab. Dorota Kornas-Biela


Książkę można nabyć m.in. na tej stronie.Andrzej Derdziuk
– urodzony w 1962 r., członek Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Wyświęcony na prezbitera w 1987 r. przez Jana Pawła II w Lublinie. Prof. dr hab. nauk teologicznych. Kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej na KUL. Specjalizuje się w historii teologii moralnej, spowiednictwie oraz teologii życia konsekrowanego. Jest autorem czternastu książek i ponad dwustu pięćdziesięciu artykułów. Pod jego redakcją ukazało się siedemnaście książek. Prowadził rekolekcje dla kapłanów i osób konsekrowanych oraz świeckich. Jest opiekunem Grupy Modlitwy Ojca Pio i przewodniczy czuwaniom fatimskim na Poczekajce w Lublinie. Spowiada w parafii i domach zakonnych.