Kraków: Kanoniczne oględziny i pobranie relikwii bł. Salomei

Odpowiadając na prośbę s. Barbary Dragon, ksieni klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie, po uprzednim otrzymaniu Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ks. kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski ustanowił Komisję w celu kanonicznych oględzin i pobrania relikwii Bł. Salomei, czczonych w relikwiarzach w tymże klasztorze przy ul. Grodzkiej w Krakowie.

Komisję tworzyli: O. dr Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD – delegat kardynała; ks. dr Andrzej Scąber – promotor sprawiedliwości; ks. mgr Krzysztof Tekieli – notariusz; br. Marcin Jelinek OFMConv. – lekarz i p. mgr Wojciech Bochnak – instrumentariusz..

Oględziny relikwii z okazji osiemsetlecia urodzin Bł. Salomei, poprzedzone nabożeństwem paraliturgicznym pod przewodnictwem o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, nastąpiło 28 października br. o godz. 15.00. Odczytano m.in. dekret biskupa Feliksa Pawła Turskiego z 1792 roku, kiedy to poprzednim razem dokonano recognicji relikwii Błogosławionej.

Ciało bł. Salomei spoczywa w bazylice ojców franciszkanów w Krakowie, a w posiadaniu Sióstr Klarysek znajdują się cztery relikwiarze, które właśnie były przedmiotem oględzin. Dokonano ich oczyszczenia, pobrano cząstki kości do nowych relikwiarzy i nałożono nowe lakowe pieczęcie Krakowskiej Kurii Metropolitalnej.

Na zakończenie oględzin i pobrania relikwii, zarówno członkowie komisji, jak i miejscowe zgromadzenie Sióstr Klarysek ucałowało ze je ze czcią, a stosowny protokół podpisali członkowie komisji, ksieni klasztoru oraz ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, dyrektor Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, zaproszony jako świadek.

(Sz.T.P.)