Kraków: Saletyn otrzymał po raz trzeci Nagrodę Rektora UPJPII

Dnia 17 października 2011 roku w Filharmonii Krakowskiej ks. dr Jan Kalniuk MS otrzymał z rąk ks. prof. UPJPII dr hab. Władysława Zuziaka nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej. To już trzecie tego typu wyróżnienie dla misjonarza saletyna, wykładowcy teologii moralnej.

Pierwsze otrzymał od ówczesnego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej ks. prof. dr. hab. Jana Macieja Dyducha w 2007 roku za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Akademii. Drugą nagrodę przyznał obecny Rektor UPJPII ks. Władysław Zuziak w 2010 roku za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni.

Ks. dr Jan Kalniuk, doktor teologii moralnej, urodził się w 1956 roku w Trzciance k. Piły. W 1983 roku został wyświęcony na kapłana. Studia specjalistyczne z teologii moralnej odbył w latach 1988-1993 na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim – Akademia Alfonsiana w Rzymie.

Posługiwał dotychczas w parafii w Rzeszowie, następnie pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Zgromadzenia Księży Saletynów w Krakowie. Obecnie, od wielu lat, jest wykładowcą teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i w Wyższym Seminarium oo. Franciszkanów w Krakowie. Ponadto jest adiunktem w Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej. Napisał wiele artykułów naukowych z zakresu teologii moralnej szczegółowej i książkę pt. Formacja do życia zakonnego – aspekty moralne. 

ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

Za: www.saletyni.pl