Licheń: Konwent prowincjalny Zgromadzenia Księży Marianów

O miejscu i roli Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w dzisiejszym świecie dyskutowali księża marianie, którzy w dniach 9-11 kwietnia br. zgromadzili się w Licheniu na obradach konwentu prowincjalnego.

W relacji ks. Tomasza Nowaczka MIC, przełożonego prowincjalnego w trakcie spotkania pochylono się m.in. nad założeniami konwentu, który odbył się w 1998 roku i dotyczył kształtu, roli i kierunku, jakie miało obrać licheńskie Sanktuarium: „Utrzymujemy się w nurcie założeń ewangelizacyjnych sprzed dwudziestu laty. W dalszym ciągu podstawą działalności licheńskiego Sanktuarium jest głoszenie Słowa Bożego, Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania. Wszystko co dokonuje się w bazylice ma w ostateczności prowadzić wiernych do Boga”.

W ocenie ks. Prowincjała wśród wniosków wynikających z zakończonego konwentu należy dostrzec kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze potrzeba zwrócić uwagę na zmieniający się na przestrzeni dwóch dekad profil pielgrzyma przybywającego do Lichenia. „Dziś pielgrzym przybywający do licheńskiego Sanktuarium jest innym pielgrzymem. Zastanawialiśmy się nad tym, jakie dziś są jego potrzeby i oczekiwania, jak postrzega Kościół, jaką ma definicję Kościoła, która często nie jest definicją teologiczną a socjologiczną”.

Zdaniem Przełożonego Prowincji istnieje również szereg zagrożeń, które należy dostrzegać i z którymi trzeba sobie radzić, m.in. strukturalizacja, postępująca sekularyzacja społeczeństwa czy odchodzenie od wiary.

Podczas konwentu pochylono się także nad dziełami miłosierdzia prowadzonymi w licheńskim Sanktuarium, pośród których wymienić należy m.in. Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz Ośrodek Wsparcia Płodności NaProTechnlogia.

Zdaniem ks. Tomasza Nowaczka MIC jedną z kwestii, nad którą warto się pochylić jest teologia obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

W konwencie uczestniczyli przełożeni domów zakonnych należących do Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów oraz zaproszeni goście.

Robert Adamczyk
Biuro Prasowe Sanktuarium