Oblaci NMP: br. Antoni Kowalczyk OMI wkrótce będzie ogłoszony Sługą Bożym

Sprawa brata Antoniego Kowalczyka posunęła się o krok dalej. Kongres Doradców Teologicznych, który się niedawno odbył, potwierdził jego heroiczne cnoty.

Wkrótce odbędzie się zebranie zwyczajne kardynałów i biskupów, podczas którego brat Antoni zostanie ogłoszony Sługą Bożym. Znajduje się jako pierwszy na liście do beatyfikacji. Jeśli nastąpi jednoznacznie cudowne wydarzenie, będzie mógł wkrótce zostać beatyfikowanym.

Brat Antoni Kowalczyk – urodził się w licznej rodzinie w Wielkopolsce w 1866 r. Jako młody emigrant zarobkowy w Niemczech poznał Zgromadzenie zakonne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Został bratem zakonnym. Pracował najpierw na misjach wśród Indian w Kanadzie, potem w kolegium misyjnym, które kształciło misjonarzy. W pracy stracił rękę, mimo to pozostał wzorem pracowitości i uczynności.

Nazywano go: „dobry brat – Polak” lub też „brat Ave Maria”. Odszedł do Pana 10 lipca 1947 r.

Za: www.oblaci.pl