Oblaci NMP – Obra: 150. rocznica śmierci Założyciela

Koniec października był niezwykle emocjonujący i przepełniony wieloma bardzo interesującymi wydarzeniami. Z cała pewnością możemy zaliczyć do nich obchody 150. rocznicy narodzin dla nieba św. Eugeniusza de Mazenoda, związane z nim sympozjum naukowe, spektakl teatralny oraz koncert.

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy 28 października 2011 roku o godzinie 8.30 kiedy to miał miejsce wykład wprowadzający nt. Wspomnienie Rewolucji Francuskiej w pismach św. Eugeniusza de Mazenoda wygłoszony przez o. dra Pawła Zająca OMI. Cały cykl dwunastu wykładów naukowych poświęcony był tematowi Od rewolucji Francuskiej do Nowej Ewangelizacji. Mieliśmy okazję wysłuchać wykładów nt.:

 • Napoleon Bonaparte wobec Kościoła (ks. prof. Roberto Regoli),
 • Sojusz tronu z ołtarzem we Francji po 1815 r. (dr Rafał Dobek),
 • Antykościelność i antyklerykalizm w dziewiętnastowiecznej Francji (prof. Andrzej Chwalba),
 • Biografia św. Eugeniusza de Mazenoda (dr Paweł Latusek OMI),
 • Eugeniusz de Mazenod – kontrasty rodzinne (p. Bertrand Morard),
 • Zamiast jansenizmu Boże miłosierdzie – metoda misyjna św. Eugeniusza we Francji (prof. Fabio Ciardi OMI),
 • Eugeniusz de Mazenod i francuska szkoła duchowości (prof. Kazimierz Lubowicki OMI),
 • Eugeniusz de Mazenod i jezuici (dr Robert Danieluk SJ),
 • Eugeniusz de Mazenod jako biskup Marsylii (dr Frank Santucci OMI),
 • Wkład oblatów w powstanie i rozwój misjologii (dr Marek Rostkowski OMI),
 • Najwybitniejsi misjonarze oblaccy (prof. Jarosław Różański OMI),
 • Św. Eugeniusz de Mazenod i nowa Ewangelizacja (dr Frank Santucci OMI).

Następnego dnia o godzinie 11.00 miał miejsce uroczysta Eucharystia sprawowanej pod przewodnictwem J.E. O. Bpa Eugeniusza Juretzko OMI w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła większego w Obrze. Uczestniczyli w niei ojcowie i bracia oblaci z Polski i zagranicy, przedstawicielki i przedstawiciele żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych, kapłani diecezjalni oraz zaproszeni goście. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór seminaryjny pod dyrekcja o. dra Krzysztofa Tarwackiego OMI.
Po Eucharystii – uczcie duchowej, wszyscy udali się do klasztornego refektarza – ku pokrzepieniu ciała.

O godzinie 14.15 w seminaryjnej auli, młodzież z oblackiej wspólnoty Niniwa z Katowic zaprezentowała spektakl teatralny pt. Ulotka o św. Eugeniuszu. Ta forma ewangelizacji znalazła wielkie poparcie i akceptacje wśród publiczności. Popołudnie uświetnił koncert zespołu Gang Marcela. Nasze spotkanie zakończył o. Superior Generalny udzielając błogosławieństwa krzyżem misyjnym św. Eugeniusza.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział we wspólnym świętowaniu!

fr. Hubert Pilarczyk OMI

Za: www.oblaci.pl