Podsumowanie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego

Kalasantyński Rok Jubileuszowy trwał od 27 listopada 2016 r. do 25 listopada 2017 r.

Tę duchową drogę przeszli razem wszyscy zakonnicy pijarzy, członkowie Bractwa Szkół Pobożnych, nauczyciele i wychowawcy, którzy umożliwiają realizację pijarskiego posłannictwa, rodziny naszych uczniów i nasi parafianie, którzy utrzymują więź z Kalasancjuszem, zakonnicy i siostry zakonne z Rodziny Kalasantyńskiej oraz dzieci i młodzież, którym oddajemy nasze pijarskie życie.

Inauguracja Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów miała miejsce w naszym pijarskim kościele Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej, dnia 26 listopada 2016 r. Mszy św. przewodniczył Kard. Zenona Grocholewski, wieloletni Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej wraz z ówczesnym Metropolitą Krakowskim, Kard. Stanisławem Dziwiszem. Na uroczystość przybyli przedstawiciele naszych pijarskich placówek z całej Polski, delegacje ze szkół, parafii oraz innych dzieł edukacji nieformalnej. Druga część inauguracji z programem artystycznym odbyła się w budynkach naszych szkół przy ul. Dzielskiego 1 i Akacjowej 5 – wtedy gimnazjum i liceum, obecnie szkoły podstawowej wraz z liceum.
 
„Chciałbym życzyć zarówno Ojcom Pijarom jak też wszystkim rodzicom i wychowawcom tutaj obecnym, aby w tym Roku Jubileuszowym mając przed oczyma słowa Pana Jezusa: «Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje», uświadamiali sobie coraz bardziej ważność wychowania dzieci i młodzieży, także w perspektywie dobra ludzkości; aby uwrażliwiali się na konieczność przekazywania im prawdziwych wartości, które pomogą im nie tylko jak najlepiej służyć ludziom, ale także posiąść wieczne szczęście. Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami! – powiedział na zakończenie homilii Kard. Zenon Grocholewski.
 
Dzień później, 27 listopada 2016 r. Ojciec Prowincjał, Józef Matras uczestniczył w inauguracji jubileuszu w Rzymie, w kościele św. Pantaleona przy Domu Generalnym naszego Zakonu. Uroczystościom przewodniczył Kard. João  Braz de Aviz, Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Na tej uroczystości obecni byli przedstawicieli Rodziny Kalasantyńskiej, czyli instytutów zakonnych męskich i żeńskich inspirowanych duchowością św. Józefa Kalasancjusza oraz przedstawiciele Bractwa Szkół Pobożnych.
 
W Przesłaniu Papieża Franciszka na Kalasantyński Rok Jubileuszowy, z tego właśnie dnia, 27 listopada 2016 r. czytamy:
 
„400 lat temu Papież Paweł V zrozumiał, że to Duch Święty prowadził Józefa Kalasancjusza, by ten poświęcił się wychowaniu dzieci błąkających się po rzymskich uliczkach i dlatego bullą Ad ea per quae powołał do istnienia Kongregację Paulińską Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, będącą pierwszym zgromadzeniem zakonnym w Kościele oddającym się wyłącznie wychowaniu dzieci i młodzieży, zwłaszcza najbiedniejszych”.
 
Papież Franciszek do listu dołączył specjalne Apostolskie Błogosławieństwo i nawiązując do jubileuszowego hasła wyraził życzenie:
 
„Motto, jakie wybraliście dla Roku Jubileuszowego – głosić, przemieniać, wychowywać – niech wyznacza Wam drogę i Was prowadzi. Bądźcie otwarci i uważni na wskazania, jakie Duch Święty Wam podsunie. Nade wszystko podążajcie śladami, jakie wypisane są w oczach dzieci i ludzi młodych. Spójrzcie na ich twarze i dajcie się zarazić ich blaskiem, by stać się zwiastunami przyszłości i nadziei”.
 
 
 
Świętowanie Roku Jubileuszowego w wpisane było w wydarzenia cykliczne, które odbywają się w naszej Prowincji Polskiej co roku, już od lat.
 
W dniach 21-23 kwietnia 2017 r. w Łowiczu po raz trzeci odbył się Ogólnopolski Przegląd Scholii Pijarskich. W tym roku w imprezie wzięła udział rekordowa liczba osób, prawie 400 uczestników z Bolesławca, Bolszewa, Elbląga, Jeleniej Góry – Cieplic, Katowic, Krakowa (z dwóch parafii), Łapsz Niżnych, Rzeszowa i Warszawy.  Tematem przewodnim stały się słowa „Z Kalasancjuszem śpiewaj na chwałę Pana”, dlatego już w pierwszy dzień miał miejsce kalasantyński wieczór uwielbienia. W kolejne dni odbyły się także warsztaty w czterech grupach: śpiewu, tańca, gitar oraz instrumentów perkusyjnych.
 
Prawie 1,5 tys. uczestników z Polski oraz ze środowisk polonijnych 7 państw z różnych stron Europy (Białoruś, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Ukraina) spotkało się w dniach 9-15 lipca 2017 r. w Warszawie na 29. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. „Jezus chce Cię trenować” – w swojej homilii na inauguracji przekonywał Bp Marek Solarczyk z Diecezji Warszawsko-Praskiej.
 
Parafiada to wydarzenie, które od lat odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach i na obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Parafiada to program polegający na integralnym wychowaniu osoby, szczególnie młodej w trzech wymiarach: fizycznym, kulturalnym i duchowym według greckiej triady: stadion, teatr i świątynia, którego twórcą był śp. o. Józef Joniec. Projekt można streścić za pomocą hasła zaczerpniętego od innego pijara, Stanisława Konarskiego, który mawiał: „Dokładajcie wszelkich starań, kształcąc serce cnotami, umysł naukami, a ciało ćwiczeniami”. Dla zabezpieczenia tego pijarskiego dzieła powstało Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.
 
Dnia 10 września 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie miała miejsce Inauguracja Roku Szkolnego 2017/18 dla osób związanych ze szkołą: nauczycieli, katechetów, pracowników, rodziców i uczniów – zawierzenie Bogu sprawy chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży z prośbą o Jego błogosławieństwo w roku szkolnym 2017/2018. Przewodniczył jej Bp Marek Solarczyk z Diecezji Warszawsko-Praskiej, członek Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
 
Tego samego dnia, przed Mszą św. odbyło się XIV Forum Edukacyjne – spotkanie nauczycieli szkół Mazowsza i szkół pijarskich z całej Polski. „W stylu Kalasancjusza: wychowywać, głosić, przemieniać” – takie było hasło, a w programie konferencja: Duchowość Kalasancjusza dla zakonnika i świeckiego; panel dyskusyjny przedstawicieli trzech szkół z Krakowa, Łowicza i Poznania prowadzony przez absolwenta szkoły pijarskiej z Krakowa: Jaki jest styl katolickiej szkoły dzisiaj? oraz świadectwa uczestników Międzynarodowego Kongresu Edukacji Pijarskiej, który odbył się w kwietniu tego samego roku w Santiago de Chile. Równolegle młodzież uczestniczyła w konferencji: Śladami Kalasancjusza – duchowa droga młodych.
 
„#CoMuDasz” – pod takim hasłem w dniach 13-15 października 2017odbyło się w Krakowie, prawie dojrzałe, bo 17. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej. Wzięło w nim udział prawie 700 młodych ludzi ze szkół i parafii pijarskich z całej Polski, a także goście z Węgier. Hasłem organizatorzy nawiązali do słów św. Józefa Kalasancjusza, który w jednym ze swoich listów napisał: „Nic nie dałeś Chrystusowi, jeżeli nie dałeś Mu całego twego serca!”
 
Uczestniczy SMP na wzór Kalasancjusza pielgrzymowali do kościołów, poznawali życie i duchowość świętych pijarskich, wspólnie modlili się i bawili, otrzymali także medaliki ze św. Józefem Kalasancjuszem i… skarpety. Dlaczego? Dawno, dawno temu… Kiedy pijarzy po raz pierwszy przekroczyli Alpy i zamieszkali w Nikolsburgu (dzisiejszym Mikulovie w Czechach, przy granicy z Austrią) była wiosna, 2 kwietnia 1631 r. Założyli klasztor, powstała szkoła, i tak… przyszła jesień, a wraz z nią zima. Zaczęli odczuwać chłód, a szczególnie w stopy. Konstytucje pijarskie napisane przez św. Józefa Kalasancjusza zalecały pijarom noszenie ubogiego stroju, m.in. sandałów a nie skórzanych trzewików. Dla pijarów spoza Włoch Kalasancjusz znalazł rozwiązanie – zalecił im noszenie ciepłych skarpet do sandałów.
 
W dniach 27-29 października 2017 r. w Licheniu spotkali się pijarzy i nasi współpracownicy świeccy, czyli Laikat Pijarski ze szkół, parafii i placówek edukacji nieformalnej, takich jak: centra kultury, świetlice, kluby sportowe oraz dzieła wspomagające: fundacje, stowarzyszenie, wydawnictwo. Piąte już Święto Laikatu Pijarskiego zorganizowane zostało przy współpracy z członkami Bractwa Szkół Pobożnych i zgromadziło 160 osób z Polski i Białorusi. Hasło „Głosić, przemieniać, wychowywać” wprost nawiązywało do hasła jubileuszowego i wyznaczyło tematy kolejnych konferencji.
 
W czasie Święta nowi członkowie Bractwa Szkół Pobożnych w Elblągu złożyli swoje przyrzeczenie, a dotychczasowi członkowie Bractwa odnowili swoje duchowe zobowiązanie do rozwoju życia duchowego na wzór św. Józefa Kalasancjusza. Z kolei obecni na Święcie pijarzy odnowili swoje śluby zakonne czystości ubóstwa i posłuszeństwa oraz czwarty pijarski ślub szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży.
 
Odbył się także „Bal Wszystkich Świętych” z konkursem na najbardziej oryginalny strój świętego – zwyciężyła św. Józefina Bakhita, św. Notburga i św. Paweł z Tarsu. Na zakończenie Święta współpracownikom pijarskim zostały wręczone nagrody ,,Kalasancjusz z dzieckiem” oraz „Sapere auso pro Professoribus” za wieloletnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży w naszej Prowincji.
 
VII Przegląd Teatrów Pijarskich w dniach 17-19 listopada 2017 tradycją lat ubiegłych gościł w Łowiczu. Na przegląd przyjechały teatry z 7 placówek pijarskich: grupa teatralna Some z Elbląga, grupa teatralna Fredromania z Katowic, koło teatralne z Krakowa, teatr Atmosfera z Rzeszowa, kółko teatralne i koło teatralne z Warszawy oraz grupa teatralna z Łowicza. Inscenizacje dotyczyły św. Józefa Kalasancjusza. Na tegoroczny przegląd zostali zaproszeni aktorzy-lalkarze państwo Zajtowie z Łodzi.
 
 
 
Miniony rok obfitował również w wydarzenia wyjątkowe, niecodzienne, bezpośrednio związane z Kalasantyńskim Rokiem Jubileuszowym.
 
W dniach 1-5 lutego 2017 r. odbyła się Prowincjalna pielgrzymka do Rzymu śladami św. Józefa Kalasancjusza, w której uczestniczyli pijarzy i nasi współpracownicy świeccy ze szkół, parafii oraz innych dzieł – w sumie niespełna 90 osób dziękowało za 375 lat obecności pijarów i pijarskich dzieł na ziemiach polskich. Oprócz nawiedzania miejsc związanych z osobą Założyciela pielgrzymi uczestniczyli także we Mszy św. celebrowanej przez Papieża Franciszka w Dniu Życia Konsekrowanego. Wspólne pielgrzymowanie zakończyło się w pijarskim sanktuarium we Frascati, nieopodal Rzymu, gdzie od 400 lat znajduje się obraz Matki Bożej, czczonej jako Królowa Szkół Pobożnych.
 
Dzień 6 marca był centralnym dniem obchodów Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego w całym Zakonie Pijarów. W tym dniu, dokładnie 400 lat temu, w 1617 roku Paweł V podpisał brewe Ad ea per quae, którym erygował Kongregację Paulińską Ubogich Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych, późniejszy Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, czyli Pijarów.
 
Dzień ten był więc uroczyście i na różne sposoby obchodzony w całym Zakonie, także we wspólnotach Polskiej Prowincji. Ojciec Prowincjał Józef Matras przewodniczył uroczystej Mszy św. w pijarskiej parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, przy której istnieje pijarski nowicjat. W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele innych wspólnot zakonnych, męskich i żeńskich, z Rzeszowa i Podkarpacia.
 
W majowy weekend, w dniach 28 kwietnia – 1 maja 2017 r. w Krakowie odbył się Kongres Duchowości Młodych – Inspirowani Kalasancjuszem. Uczestniczyła w nim młodzież z Polski i Austrii. Organizatorami byli pijarzy i młodzi z Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów Calasanz w Krakowie – Wieczystej oraz Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie.
 
Duchowość chrześcijańska rozwija się dzięki modlitwie i refleksji, sakramentom świętym i słowu Bożemu, dzięki budowaniu wspólnoty i zaangażowaniu w misję. Kongres wypełniły więc trzy wykłady wiodące: Zasadzeni nad płynącą wodą – wprowadzenie do duchowości; Najbardziej inspirujące hasło duchowości kalasantyńskiej – konferencja w formie dyskusji pomiędzy trzema pijarami; oraz Młodzi i duchowość kalasantyńska – konferencja wygłoszona przez gościa specjalnego, jakim był o. Pedro Aguado, Przełożony Generalny Zakonu Pijarów. Uczestnicy mieli do wyboru 7 warsztatów, prowadzonych przez pijarów, pijarki i osobę świecką: głęboka modlitwa myślna, czyli medytacja, kalasantyńska praktyka modlitwy w codzienności, czytanie Pisma św. i Ojców Kościoła przez Kalasancjusza, kalasantyńska asceza jako sposób poznania siebie, nieskończona cierpliwość i inne cnoty kalasantyńskie, Kalasancjusz i dźwięki, czyli muzyka w pijarskich tonacjach, Kalasancjusz i dziecko w sztuce. Resztę czasu wypełniła wspólna modlitwa i zabawa. Atrakcją był koncert zaprzyjaźnionego zespołu Elendes.
 
W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja 2017 r. Przyjaciele Pijarscy z całej Polski mogli uczestniczyć we Mszy św. z okazji Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego transmitowanej przez Polskie Radio z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Radiosłuchacze w homilii mogli usłyszeć:
 
„Św. Józef Kalasancjusz, ów prosty kapłan stanie się z biegiem czasu osobą, która zwróci uwagę prawie całej Europy na ubóstwo wynikające z braku nauczania i wychowania. Bezpłatna szkoła dla wszystkich stanie się instytucją pożądaną przez książęta i królów wielu chrześcijańskich narodów Europy, w tym i Polski. Tę ideę bycia «aniołem stróżem» w wychowaniu dzieci i młodzieży zrozumiał nieco szerzej duchowy syn Kalasancjusza – pijar, ks. Stanisław Konarski. Założone przez niego, niedaleko stąd, Collegium Nobilium miało w swoim zamyśle tak wychować synów szlacheckich, aby mogli roztropnie i mądrze kierować kiedyś krajem. I tak się stało. Okazało się bowiem, że ta jego wizja była do tego stopnia prorocką, że ponad stu członków Sejmu Czteroletniego, który uchwalił ową Jutrzenkę Wolności – Konstytucję 3 Maja, było uczniami pijarów, łącznie z jej autorami jak Stanisław Małachowski – ówczesny Marszałek Sejmu Czteroletniego czy Ignacy Potocki”.
 
Z okazji Jubileuszu pijarzy i nasi świeccy współpracownicy postarali się wspólnie o „prezent dla Kalasancjusza”. W pijarskim ośrodku Pieniny Spiskie w Łapszach Niżnych w dniach 15 – 28 lipca 2017 r. odbyła się Wakacyjna Szkoła Kalasancjusza. Ten letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk polonijnych na Ukrainie został zorganizowany przez Stowarzyszenie Parafiada i Polską Prowincję Pijarów. Dzieci i młodzież z Berdyczowa, Korostenia i Żytomierza, w sumie 50 osób, uczestniczyła w warsztatach języka polskiego i ogólnej wiedzy u Polsce. Odbyły się także warsztaty przeprowadzone przez wolontariuszy z grupy rekonstrukcyjnej ukazujące ekwipunek i uzbrojenie rycerskie, życie średniowiecznego rycerza (np. rozpalanie ognia, przygotowanie posiłków), legendy i historia Polski z prezentacją mundurów wojskowych z powstań narodowych XIX w., Bitwy Warszawskiej, Kampanii Wrześniowej i Powstania Warszawskiego. Warsztaty plecenia wianków i regionalne warsztaty z wykonywania Oscypków i  Korbacy. Nauka tańców regionalnych: Poloneza, Krakowiaka, Trojaka i Czardasza. Ponadto wyprawy górskie na wzniesienia Otuliny Pienińskiego Parku Narodowego, wycieczki do Krakowa i Zakopanego, rejs statkiem z Niedzicy do Czorsztyna.
 
W Uroczystość św. Józefa Kalasancjusza, 25 sierpnia 2017 r. w pijarskiej parafii Wniebowzięcia NMP w Lidzie na Białorusi przez Biskupa Grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza i Bpa Józefa Staniewskiego został uroczyście poświęcony kościół parafialny pw. św. Józefa Kalasancjusza.
 
W niedzielę, 27 sierpnia 2017 r. Biskup Odeski Bronisław Bernacki podniósł kościół parafialny w Oczakowie na Ukrainie do godności Sanktuarium Czarnej Madonny nad Morzem Czarnym.
 
Dnia 9 września 2017 r. poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie. Uroczystości przewodniczył Ojciec Prowincjał Józef Matras. Wspólną modlitwę uświetnił występ Małego Chóru Kalasancjusza z pijarskiej parafii z Rzeszowa pod dyrekcją p. Gabrieli Wąsacz. Uczestnicy mieli też okazję obejrzeć inscenizację pt. „Kalasancjusz – święty i pedagog”, której autorką scenariusza i reżyserką była p. Beata Zaborek.
 
Pijarów do Polski, właśnie do Warszawy sprowadził król Władysław IV, w 1642 roku, a więc jeszcze za życia św. Józefa Kalasancjusza. W 1740 r. Stanisław Konarski, najbardziej znany pijar początków polskiego oświecenia otworzył pionierską szkołę, Collegium Nobilium, co stało się zalążkiem reformy edukacji w Polsce. W 1834 r., po upadku Powstania Listopadowego, w którym brali czynny udział absolwenci szkół pijarskich rosyjski gubernator usunął pijarów z ul. Długiej, a kościół przekazał Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, który w niepodległej Polsce stał się Katedrą Polową Wojska Polskiego. Właśnie z tego dawnego pijarskiego kościoła przy Colegium Nobilium pochodzi kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkoły przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach.
 
Z tej okazji zorganizowano Piknik Rodzinny z atrakcjami dla najmłodszych i aukcją charytatywna, z której dochód został przekazany na budowę nowej szkoły. Dary na aukcję przekazane zostały przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Pierwszą Damę Agatę Kornhauser – Dudę, Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło oraz innych Darczyńców.
 
W Sanktuarium św. Józefa Kalasancjusza w Peralta de la Sal w Hiszpanii w dniach 29 lipca – 5 sierpnia 2017 r. odbyły się rekolekcje dla pijarskich współpracowników świeckich.
 
To właśnie w tej niewielkie miejscowości w Aragonii w 1557 r. urodził się Józef – najmłodszy syn z ośmiorga dzieci Państwa Kalasancjuszów, Piotra i Marii. W tamtejszym kościele parafialnym został ochrzczony w chrzcielnicy, która przetrwała do naszych czasów. Tam też rozpoczął edukację, która zakończyła się wiele lat później studiowaniem teologii. W 1583 przyjął święcenia kapłańskie i w ten sposób zrealizował swoje pragnienie bycia księdzem. Chcąc zdobyć bardziej dochodowe stanowisko opuścił ojczyznę i wyjechał, jak mu się wydawało na jakiś czas, do Rzymu. W Wiecznym Mieście miało miejsce dosyć prozaiczne spotkanie wykształconego, dojrzałego kapłana z zaniedbanymi dziećmi, wałęsającymi się po ulicach. Kalasancjusz nie pozostał obojętny wobec ich sytuacji. Zaczął uczyć te zaniedbane dzieci w zakrystii kościoła św. Doroty na Zatybrzu, najuboższej dzielnicy Rzymu. W ten sposób w 1597 roku powstała pierwsza w Europie szkoła dla wszystkich, a przede wszystkim najbiedniejszych, których nie było stać na opłacenie nauki. Do Hiszpanii już nigdy nie wrócił, a na miejscu jego rodzinnego domu pijarzy wybudowali sanktuarium.
 
W Peralta de la Sal wszystko się zaczęło. Dlatego w dniach 11-18 listopada 2017 r. pijarzy z Polski w „domu rodzinnym Kalasancjusza” i przy Jego chrzcielnicy uczestniczyli w swoich rekolekcjach. Bezpośrednio po nich odbyli dziękczynną pielgrzymkę do Fatimy. Na apostołów swojego orędzia Maryja wybrała świętych pastuszków, małe dzieci, by dokonały tak wielkich rzeczy. Staje się to wymowne i  niezwykle ważne w pijarskiej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 
Wyjątkowy dar Bożej Opatrzności to kanonizacja o. Fastyna Mígueza – trzeciego, obok samego św. Józefa Kalasancjusza i Włocha z XVII w., św. Pompilusza Marii Pirrottiego, świętego pijara.
 
Św. Faustyn Míguez przeżył 94 lata. Był pijarem, a wiec kapłanem i cenionym kierownikiem duchownym. Jako pijar zakonnik był nauczycielem przeróżnych przedmiotów, m.in. łaciny, j. francuskiego, algebry, historii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, rolnictwa i higieny. Był naukowcem, który na bazie ziół opracowywał leki, z których 12 zostało oficjalnie zarejestrowanych i sprzedawano je w aptekach. W 1885 r. założył Kalasantyński Instytut Córek Bożej Pasterki – siostry kalasantynki, które zajmują się nauczaniem i wychowywaniem szczególnie dziewcząt. A jego życiowe motto brzmiało: „Ten, kto składa ślub nauczania, składa także ślub uczenia się”.
 
Kanonizacja miała miejsce 15 października 2017 na Placu św. Piotra w Rzymie. Dokonał jej Papież Franciszek, w czym uczestniczyła delegacja pijarów i świeckich z Polski.
 
W związku z kanonizacją nasze Wydawnictwo eSPe wydało książkę o nowym świętym pt. „W poszukiwaniu woli Bożej. Faustyn Míguez SP”.
 
Zakończenie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów odbyło się 26 listopada 2017 r. w Mieście Prymasów Polski, w Łowiczu. W pierwszej część zakończenia, które miało miejsce w tamtejszych Szkołach Pijarskich Królowej Pokoju uczestnicy obejrzeli m.in. przedstawienie pt. „Wyzwanie” według scenariusza i w reżyserii p. Beaty Jeziorowskiej, przy współpracy p. Bożeny Mostowskiej. Byli też świadkami wręczenia stypendiów kalasantyńskich oraz mogli wysłuchać niniejszego podsumowania.
 
Uroczystej Mszy św. przewodniczył Prymas Polski, Abp Wojciech Polak w pijarskim kościele rektoralnym pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. W homilii powiedział:
 
„Dziękując dziś wraz z Wami, właśnie tutaj, w Łowiczu, do którego przybyliście już w 1668 roku, pragniemy dziękować Bogu, że na tym szlaku Waszego zakonnego wyjścia w świat z tą szczególną propozycją wychowawczą, znalazła się Polska, znalazł się najpierw Podoliniec, Warszawa, Rzeszów i Kraków, a potem Chełm Lubelski, Łowicz i Piotrków Trybunalski, i tyle jeszcze innych miejsc w naszym kraju. I choć burzliwe dzieje naszej Ojczyzny, w ciągu minionych wieków aż po nasze czasy, nie oszczędziły również edukacyjnych dzieł Waszego Zakonu, to jednak – jak wskazał w jednej ze swych katechez głoszonych w Roku Miłosierdzia papież Franciszek – na długiej liście świętych, którzy w różnych epokach nieśli nauczanie osobom znajdującym się w najgorszej sytuacji, wiedząc, że w ten sposób będą oni mogli przezwyciężyć ubóstwo i dyskryminację, pozostanie na zawsze również Wasz Założyciel, święty Józef Kalasancjusz, który otworzył pierwsze bezpłatne szkoły powszechne w Europie”.
 
Nie można nie wspomnieć o jubileuszowym darze od Boga. W tym roku czterech współbraci przyjęło święcenia kapłańskie, których w kościele pijarskiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolszewie udzielił Ks. Bp Jan Styrna, Biskup Senior Diecezji Elbląskiej, posiadający Dyplom Konfraterni, pozwalający uczestniczyć w duchowych dobrach Zakonu. W Pijarskim Nowicjacie w Rzeszowie trzech nowicjuszy złożyło pierwsze śluby zakonne, a pięciu nowych kandydatów rozpoczęło nowicjat.
 
W ciągu tego roku w szkołach i parafiach pijarskich całej Prowincji odbyły się przeróżne konkursy na temat Zakonu Pijarów i jego Założyciela. W wielu placówkach można było zobaczyć okolicznościową wystawę w formie barwnych banerów, map i schematów: podstawowe informacje o Zakonie w Polsce i na świecie, o życiu św. Józefa Kalasancjusza, sylwetki świętych i błogosławionych pijarskich.
 
W dzień Patrocinium, Święta Opieki św. Józefa Kalasancjusza, 27 listopada 2017 r. po uroczystej Mszy św., której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek została odsłonięta tablica upamiętniająca posługę pijarów w centrum Warszawy przy ul. Długiej w obecnej Katedrze Polowej WP.
 
Uroczyste zamknięcie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego miało miejsce w Rzymie, w kościele św. Pantaleona przy Domu Generalnym naszego Zakonu 25 listopada 2017 r. Uroczystościom połączonym ze złożeniem ślubów uroczystych pijara z najstarszej w zakonie Prowincji Włoskiej przewodniczył o. Pedro Aguado, Przełożony Generalny Zakonu Pijarów.
 
Pijarzy to 400 lat historii. Jesteśmy obecni w 40 krajach świata. Jest nas 1330 zakonników, prowadzimy 200 szkół, 176 parafii i kościołów oraz 419 dzieł edukacji nieformalnej.
 
Polską Prowincję w Polsce stanowi 7 szkół, 11 kościołów parafialnych lub rektoralnych, a przy nich dzieła edukacji nieformalnej. Jesteśmy obecni w 13  miejscowościach w Polsce, w 3 – na Białorusi, 1 – na Ukrainie oraz 1 – w Czechach.

Za: www.pijarzy.pl.