Trzebinia CFD: Inauguracyjna sesja Roku Odnowy Duchowej

W prowadzonym przez salwatorianów Centrum Formacji Duchowej w Trzebinii, w ostatnią środę, 19 października, otwarto sesję inaugurującą kolejny Rok Odnowy Duchowej 2011/2012. O godzinie 11.15, pod przewodnictwem prowincjała Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotra Filasa, sprawowano uroczystą Mszę Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Po południu, duszpasterz trzebińskiego CFD ks. dr Piotr Ślęczka SDS wygłosił wykład inauguracyjny pod tytułem: Bóg, który mówi. Benedykt XVI o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Następnie uczestniczki spotkały się w grupach warsztatowych.

W kolejnych dniach sesji, w czwartek i piątek, wykłady i konwersatorium prowadzi s. mgr Alodia Witas AMI. Zaplanowano następujące tematy zajęć: Historia relacji międzyludzkich: zratienia w relacjach i ich uzdrawianie,Historia powołania zakonnego: rozeznawanie, decyzje, kryzysy. Natomiast w sobotę wykład i konwersatorium poprowadzi ks. dr hab. Jan Kochel. Temat zajęć brzmi następująco: Bł. Jan Paweł II promotorem odnowy lectio divina. Kard. C. M. Martini nauczycielem w „szkole Słowa Bożego”.

Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, odpowiadając na liczne prośby ze strony żeńskich zgromadzeń zakonnych, organizuje Rok Odnowy Duchowej w ramach powołanej do życia Szkoły Formacji Zakonnej. Rok Odnowy Duchowej jest propozycją przeżycia rocznego okresu formacji (6 tygodniowych sesji oraz ośmiodniowe rekolekcje) w ramach osobistej formacji permanentnej. Przeznaczony jest on dla osób konsekrowanych, po ślubach wieczystych, które na przykład przygotowują się do przeżycia swojego jubileuszu konsekracji, przeżywają swój rok sabatyczny albo po prostu pragną pogłębić i odnowić swoje życie radami ewangelicznymi. Propozycja skierowana jest także do sióstr, które potrzebują na nowo spojrzeć na swój pierwotny wybór drogi życia w świetle Ewangelii, ponieważ doświadczają kryzysu powołania.

Proponowana droga odnowy polega na osobistej formacji w dynamice pracy grupowej i indywidualnej. Zgodnie ze wskazaniamiVita Consecrata formacja taka ma charakter integralny, aby docierała głęboko do wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej tożsamości, jej czyny i intencje (por. VC 65).

Zajęcia przebiegają według przyjętej dynamiki: wykłady i konwersatoria – ćwiczenia warsztatowe w dynamice pracy grupowej – formacja duchowa w dynamice modlitwy lectio divina – spotkania indywidualne w ramach osobistej rozmowy formacyjnej. Centralne miejsce w tym procesie formacji zajmuje modlitwa Słowem Bożym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Roku Odnowy Duchowej zaproszone są do kontaktu z CFD w Trzebinii

Za: www.salwatorianie.pl