Wydarzenia: „Asyż” w Legnicy

Po raz kolejny w Legnicy z inicjatywy franciszkanów odbyło się spotkanie nazywane „Asyżem w Legnicy”. Tym razem miało miejsce w legnickiej katedrze, 12 października br.

W tym roku mija 25 lat od spotkania w Asyżu, na które Jan Paweł II w 1986 roku zaprosił przedstawicieli różnych religii do modlitwy o pokój. Na pamiątkę tego wydarzenia odbywa się także to legnickie spotkanie.

Kościół rzymskokatolicki reprezentował biskup legnicki Marek Mendyk. Udział wzięli również proboszcz parafii prawosławnej ks. Lubomir Worchacz i proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Jerzy Gansel.

Franciszkanów reprezentowali: przełożony Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych (Wrocław) o. Wacław Chomik OFM, wikariusz Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Kraków) o. Paweł Dybka OFMConv oraz gwardian franciszkanów z Legnicy o. Piotr Bielenin OFMConv.

We wstępie o. Bielenin przypomniał ideę spotkań w Asyżu oraz przybliżył to, co określane jest „duchem Asyżu”.

Następnie głos zabierali przedstawiciele poszczególnych Kościołów, wygłaszając pokojowe orędzia zakończone modlitwą.

Oprawę muzyczną przygotował legnicki chór „Madrygał” pod dyrekcją Dariusza Rzoncy, który wykonał fragmenty „Missa in basilica cracoviensi sancti Francisci” Piotra Pałki.

Po wystąpieniach, zgromadzeni wierni i reprezentanci Kościołów chrześcijańskich wspólnie odmówili modlitwę „Ojcze nasz”.

Spotkanie zakończył koncert organowy belgijskiego muzyka Johana Hermansa.

opb/red.

Za: www.franciszkanie.pl