Ojcowie Biali: Afrykańska lekcja

Ojcowie BialiWe wtorek 8 marca 2016 przedstawiciele Zgromadzenia Sióstr Białych Misjonarek Afryki w osobie Iwony Cholewińskiej oraz Misjonarzy Afryki, które reprezentował o. Mariusz Bartuzi  byli gośćmi w Szkole Podstawowej nr 34 im Kornela Makuszyńskiego na lubelskim Czechowie.

Misjonarze spotkali się z uczniami klasy IV, V i VI, którym oprócz piękna afrykańskiej flory i fauny przybliżyli również wybrane elementy kultury a także codzienne życie mieszkańców tego kontynentu.

Serdecznie dziękujemy pani Urszuli za zaproszenie a uczniom wszystkich klas za aktywny udział w tej afrykańskiej lekcji.

Za: www.misjonarzeafryki.org.