Relacja z wizyty brazylijskiego biskupa João Bosco Barbosa de Sousa w Polsce

Korzystając z zaproszenia księży chrystusowców z prowincji Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Brazylii z wizytą w Polsce przebywał bp João Bosco Barbosa de Sousa OFM. Ks. Biskup jest Przewodniczącym Konferencji Biskupów regionu południe 2 oraz ordynariuszem diecezji União da Vitoria, na terenie której aktualnie pracuje pięciu księży chrystusowców. W podróży ks. Biskupowi towarzyszył ks. Kazimierz Długosz, prowincjał chrystusowców w Brazylii.

W pierwszym dniu (28.09.) pobytu bp João Bosco zwiedził siedzibę Episkopatu Polski w Warszawie i zapoznał się z działalnością prowadzonego przez ks. Leszka Kryżę TChr biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Następnego dnia brazylijski hierarcha uczestniczył w uroczystości pierwszych ślubów zakonnych młodych chrystusowców, wśród których było dwóch Brazylijczyków polskiego pochodzenia. Następnie, goszcząc w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, ks. Biskup wyraził duże zainteresowanie przygotowywanym przez redakcję „Miłujcie się” wydaniem numeru pisma w języku portugalskim. Skierowane będzie ono szczególnie do młodych Brazylijczyków.

Bp Barbosa zwiedził także poznańską katedrę, muzeum diecezjalne oraz odwiedził dom chrystusowców w Puszczykowie. W kolejnych dniach pobytu w Polsce ks. Biskup oraz towarzyszący mu prowincjał odwiedzili sanktuaria w Licheniu, na Jasnej Górze oraz w Zakopanem. Zatrzymali się także w domu ojców kapucynów w Tęczynie. W Krakowie zaś wzięli udział w uroczystym zakończeniu II Światowego Kongresu Miłosierdzia Bożego. Podczas pobytu w Polsce uwagę Gościa zwróciła adoracja Najświętszego Sakramentu odbywająca się w wielu kościołach oraz atmosfera modlitwy polskich świątyń.

W ostatnich dniach pobytu ks. Biskup odwiedził również Kielce. Spotkał się z Prezydentem miasta, Przewodniczącym Rady Miejskiej, oraz dyrekcją Domu Kultury „Zameczek”. Spotkanie to, było przypieczętowaniem współpracy nawiązanej między brazylijską prowincją Towarzystwa Chrystusowego a władzami Kielc. Miasto wyraziło gotowość organizacji letniej szkoły Kultury Polskiej dla młodych działaczy polonijnych z Brazylii, deklarując chęć pokrycia kosztów pobytu, organizowanych zajęć i wycieczek po regionie itp., natomiast koszt podróży do Polski uczestnicy pokrywaliby we własnym zakresie. Zajęcia mogły by się odbywać na przykład w ramach „warsztatów artystycznych” poprzedzających Festiwal Kultury Młodzieży, który odbywa się co roku w Kielcach. Władze miasta zorganizowały dostojnemu gościowi pobyt w Sanktuarium Świętego Krzyża oraz w Świętej Katarzynie. Pobyt ten zakończono uroczystym obiadem wydanym na cześć brazylijskiego gościa. Ks. bp João Bosco został także przyjęty przez ordynariusza kieleckiego ks. bpa Kazimierza Ryczana, który wykazał duże zainteresowanie specyfiką pracy duszpasterskiej w Brazylii. Wziął także udział w uroczystej liturgii wprowadzenia relikwii błogosławionego Jana Pawła II do jednej z kieleckich parafii.

Podczas dwunastodniowego pobytu w Polsce bp João Bosco udzielił wywiadu dla Radia Jasna Góra i Radia Kielce. Odwiedził również Redakcję Tygodnika „Niedziela” udzielając obszernego wywiadu ks. Ireneuszowi Skubisiowi – naczelnemu redaktorowi tygodnika. W ostatnim dniu pobytu. ks. bp João Bosco odprawił Mszę świętą w rodzinnej parafii księdza prowincjała Kazimierza Długosza, podczas której podziękował pracującym w Brazylii, a szczególnie w jego diecezji, księżom z Towarzystwa Chrystusowego. W drodze powrotnej zaś zatrzymał się w Rzymie, aby w Bazylice św. Piotra, przy grobie błogosławionego Jana Pawła II i podziękować za możliwość poznania Polski, ojczyzny wielu księży pracujących w jego diecezji jak również wielu przodków jego diecezjan. Zdjęcia z pobytu ks. bpa João Bosco Barbosa de Sousa w Polsce można obejrzeć tutaj.

ks. Kazimierz Długosz TChr
prowincjał chrystusowców w Brazylii

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl