45. Kapituła Generalna Braci Szkolnych

Od 22 kwietnia w Rzymie trwa zwyczajna Kapituła Generalna zgromadzenia. Uczestniczy w niej ok. 100 braci delegatów różnych prowincji z ponad 33 krajów, którzy wcześniej wzięli udział w przygotowujących do niej rekolekcjach. Hasłem przewodnim towarzyszącym kapitule są słowa: „To dzieło Boże jest także waszym”, które zaczerpnięto z listu, jaki równo 300 lat temu bracia wystosowali do założyciela, św. Jana de La Salle, w krytycznym dla młodego zgromadzenia czasie.

Braci kapitulni będą wybierać nowego superiora generalnego, dokonają koniecznych rewizji w konstytucjach i statutach oraz podejmą refleksję nad odpowiedzią na wezwania współczesnego świata wobec swojego zgromadzenia. 45. Kapituła Generalna zakończy się 8 czerwca.

Delegatem z polskiej prowincji jest br. Wojciech Golonka, wizytator pomocniczy i ekonom prowincji oraz dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jana de La Salle w Częstochowie.

br. Marek Urbaniak FSC